Friplejehjemmet Magdalene Marie

13-02-2024

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 28. november 2023 et påbud efter servicelovens § 150 d til Friplejehjemmet Magdelene Marie

Afgørelse om påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 28. november 2023 et påbud efter servicelovens § 150 d til Friplejehjemmet Magdelene Marie om:

a.       sikre borgernes trivsel og relationer (tema 2),

b.       sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet (tema 3),

c.        sikre, at organisering og kompetencer understøtter varetagelse af kerneopgaven (tema 4)

d.       sikre procedurer og dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet (tema 5),

e.       sikre den fornødne kvalitet i forhold til tilbud om aktiviteter og genoptræningsforløb til borgerne (tema 6).

Se i øvrigt vedlagte Tilsynsrapport, pkt. 3, for en nærmere beskrivelse af, hvilke målepunkter inden for ovennævnte temaer, der har givet anledning til fund under tilsynsbesøget den 28. november 2023.

Påbuddet skal være efterlevet senest den 5. marts 2024.

 Læs påbuddet her

Læs tilsynsrapporten