Plejehjemmet Hvenekilden

08-09-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af fund ved tilsynet den 11.07.2023 et påbud til behandlingssted Plejehjemmet Hvenekilden.

Afgørelse om påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder Plejehjemmet Hvenekilden, at plejeenheden skal:

  1. sikre borgernes selvbestemmelse og livskvalitet (tema 1),
  2. sikre borgernes trivsel og relationer (tema 2),
  3. sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet (tema 3),
  4. sikre, at organisering og kompetencer understøtter varetagelse af kerneopgaven (tema 4),
  5. sikre procedurer og dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet (tema 5)
  6. sikre den fornødne kvalitet i forhold til tilbud om aktiviteter og genoptræningsforløb til borgerne (tema 6).

Se vedlagte Tilsynsrapport, pkt. 3, for en nærmere beskrivelse af, hvilke målepunkter inden for ovennævnte temaer, der har givet anledning til fund under tilsynsbesøget den 11. juli 2023.

Påbuddet skal være efterlevet senest fredag den 29. september 2023.

Læs hele påbuddet

Læs tilsynsrapporten