Plejecentret Bernadottegården

06-10-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af fund ved tilsynet den 21. august 2023 et påbud til behandlingssted Plejecentret Bernadottegården.

Afgørelse om påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder Plejecenter Bernadottegården, at plejeenheden skal:

a) sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet (tema 3),
b) sikre, at organisering og kompetencer understøtter varetagelse af kerneopgaven (tema 4),
c) sikre procedurer og dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet (tema 5), og
d) sikre den fornødne kvalitet i forhold til tilbud om aktiviteter og genoptræningsforløb til borgerne (tema 6).

Se vedlagte Tilsynsrapport, pkt. 3, for en nærmere beskrivelse af, hvilke målepunkter inden for ovennævnte temaer, der har givet anledning til fund under tilsynsbesøget den 21. august 2023.

Påbuddet skal være efterlevet senest den 20. oktober 2023.

Læs hele påbuddet

Læs tilsynsrappporten