Plejehjemmet Tingager

24-11-2023

Dato for tilsynsbesøget: 12-10-2023

Afgørelse om påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af ældretilsynet den 12. januar 2023 et påbud efter servicelovens § 150 d til Plejehjemmet Tingager om:

1. Plejeenheden skal sikre borgernes selvbestemmelse, livskvalitet, trivsel og relationer, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at borgernes vaner og ønsker er beskrevet og kan fremfindes af alle relevante medarbejdere (målepunkt 1.1)
b. At plejeenheden sikrer en praksis for, at borgernes ønsker til livets afslutning bliver indhentet og om muligt imødekommet (målepunkt 1.2)
c. At plejeenheden sikrer, at alle relevante medarbejdere ved, hvor de kan finde borgernes ønsker til livets afslutning i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 1.2)
d. At plejeenheden sikrer, at aftaler af betydning for borgernes daglige, hjælp, pleje og omsorg er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 2.1)

2. Plejeenheden skal sikre, at der anvendes faglige metoder, arbejdsgange og systematik til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at borgere med demens får den rette hjælp, omsorg og pleje, der tager højde for deres særlige behov og udfordringer (målepunkt 3.1)
b. At plejeenheden sikrer, at der er kendskab til faglige metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje af borgere med demens (målepunkt 3.1)
c. At plejeenheden sikrer, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje af borgere med demens (målepunkt 3.1)
d. At plejeenheden sikrer, at der hos borgere med demens, findes beskrivelser i den social- og plejefaglige dokumentation af den hjælp, pleje og omsorg, som ydes til disse borgere i relevante situationer (målepunkt 3.1)
e. At plejeenheden sikrer, at der er en praksis for anvendelse af metoder og arbejdsgange til forebyggelse af magtanvendelse (målepunkt 3.2)
f. At plejeenheden sikrer, at der anvendes metoder og arbejdsgange til forebyggelse af magtanvendelse (målepunkt 3.2)
g. At plejeenheden sikrer en praksis, hvor der er fokus på faglige metoder og redskaber samt arbejdsgange til systematisk opsporing og opfølgning på ændringer (målepunkt 3.3)
h. At plejeenheden sikrer en praksis, hvor der er kendskab til faglige metoder og redskaber, samt arbejdsgange til systematisk opsporing og opfølgning på ændringer (målepunkt 3.3)
i. At plejeenheden sikrer en praksis, hvor der systematisk anvendes faglige metoder og redskaber, samt arbejdsgange til systematisk opsporing og opfølgning på ændringer (målepunkt 3.3)
j. At plejeenheden sikrer, at social- og plejefaglige indsatser med henblik på forebyggelse af fald og dårlig mundhygiejne fremgår af den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 3.4)

3. Plejeenheden skal sikre, at organiseringen understøtter varetagelse af kerneopgaven, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at organiseringen understøtter plejeenhedens udførsel af kerneopgaverne (målepunkt 4.1)

4. Plejeenheden skal sikre en dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at der er fastlagt en praksis for, hvordan relevant viden bliver delt mellem medarbejderne (målepunkt 5.1)
b. At plejeenheden sikrer, at dokumentationspraksis understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser (målepunkt 5.1)
c. At plejeenheden sikrer, at borgernes aktuelle ressourcer og udfordringer er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation i forhold til praktiske opgaver, mentale funktioner, samfundsliv, og generelle oplysninger (målepunkt 5.1)
d. At plejeenheden sikrer, at de social- og plejefaglige indsatser er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 5.1)

5. At plejeenheden skal sikre den fornødne kvalitet i forhold til borgernes genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb, herunder:
a. At plejeenheden sikrer, at der foreligger en praksis for tilrettelæggelse af helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgernes egne mål (målepunkt 6.1)
b. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender arbejdsgangene for, at gennemføre helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgerens egne må (målepunkt 6.1)
c. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne følger arbejdsgangene for, at gennemføre helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsforløb som tager udgangspunkt i borgerens egne mål (målepunkt 6.1)
d. At plejeenheden sikrer, at der er en praksis for, at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte (målepunkt 6.2)
e. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender arbejdsgangene for, at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte (målepunkt 6.2)
f. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne følger arbejdsgangene for, at fastsætte mål for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte (målepunkt 6.2)
g. At plejeenheden sikrer, at mål for personlig og praktisk hjælp med aktiverende sigte er beskrevet i den social og plejefaglige dokumentation (målepunkt 6.2)
h. At plejeenheden sikrer, at der er en praksis for, hvordan genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb bliver tilrettelagt og udført helhedsorienteret og tværfagligt (målepunkt 6.3)
i. At plejeenheden sikrer, at ændringer i forhold til borgerens genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsforløb er løbende beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 6.3)

Påbuddet skal være efterlevet fra den 11. april 2023.

Læs hele påbuddet

Læs tilsynsrapporten