Plejehjem Tranbjerg

24-11-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af fund ved tilsynet den 21. september 2023 et påbud til Plejehjem Tranbjerg.

Afgørelse om påbud
 

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder, at plejeenheden skal

a)   sikre borgernes selvbestemmelse og livskvalitet (tema 1),

b)   sikre borgernes trivsel og relationer (tema 2),

c)    sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet (tema 3),

d)   sikre, at organisering og kompetencer understøtter varetagelse af kerneopgaven (tema 4),

e)   sikre procedurer og dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet (tema 5).

Se vedlagte Tilsynsrapport, pkt. 3, for en nærmere beskrivelse af, hvilke målepunkter inden for ovennævnte temaer, der har givet anledning til fund under tilsynsbesøget den 21. september 2023.

Påbuddet skal være efterlevet senest den 15. december 2023.

Læs hele påbuddet

Læs tilsynsrapporten