Omsorgspleje ApS

31-03-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder Omsorgspleje ApS, at plejeenheden skal

Afgørelse om påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder Omsorgspleje ApS, at plejeenheden skal

a) sikre borgernes selvbestemmelse og livskvalitet (tema 1),

b) sikre borgernes trivsel og relationer (tema 2),

c) sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet (tema 3),

d) sikre, at organisering og kompetencer understøtter varetagelse af kerneopgaven (tema 4),

e) sikre procedurer og dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet (tema 5), og

f) sikre den fornødne kvalitet i forhold til tilbud om aktiviteter og genoptræningsforløb til borgerne (tema 6).En nærmere beskrivelse af, hvilke målepunkter inden for ovennævnte temaer, der har givet anledning til fund under tilsynsbesøget den 24. januar 2023, fremgår af den vedhæftede tilsynsrapport, pkt. 3.

Påbuddet skal være efterlevet senest den 21. april 2023.

Læs hele påbuddet

Læs tilsynsrapporten