Plejecenter Lundtoft

23-08-2023

Styrelsen for Patientsikkerhed giver på baggrund af fund ved tilsynet den 27.06.2023 et påbud til behandlingssted Plejecenter Lundtoft

Afgørelse om påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder Plejecenter Lundtoft, at plejeenheden skal:

a) sikre borgernes selvbestemmelse og livskvalitet (tema 1),
b) sikre borgernes trivsel og relationer (tema 2),
c) sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet (tema 3),
d) sikre procedurer og dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet (tema 5)
e) sikre den fornødne kvalitet i forhold til tilbud om aktiviteter og genoptræningsforløb til borgerne (tema 6).

Se vedlagte Tilsynsrapport, pkt. 3, for en nærmere beskrivelse af, hvilke målepunkter inden for ovennævnte temaer, der har givet anledning til fund under tilsynsbesøget den 27. juni 2023.

Påbuddet skal være efterlevet senest tirsdag den 13. september 2023.

Læs hele påbuddet

Læs tilsynsrapporten