Hvis dit barn er testet positiv for COVID-19

Hvis dit barn er testet positiv for COVID-19, er det vigtigt, at du med det samme sørger for, at barnet isolerer sig. For at stoppe smittespredningen hurtigt er det vigtigt, at du allerede nu finder ud af, hvem dit barn kan have smittet og informerer dem.

Coronaopsporing

For at stoppe smittespredningen hurtigt, opfordrer vi dig til at kontakte os på tlf. 32 32 05 11, så vi kan hjælpe dig med at finde og informere dem, dit barn kan have smittet. 

Når vi taler med dig, kan vi også hjælpe med, hvordan du skal forholde dig for at undgå, at dit barn smitter andre.

Hvis vi ikke hører fra dig, vil vi forsøge at kontakte dig.

Dit barn skal gå i isolation

Du skal sørge for, at dit barn, hvis det er muligt, går i isolation. Det betyder, at dit barn skal undgå kontakt med andre mennesker, fx at:

 • dit barn skal blive hjemme (gælder også skole, institution og gåture)
 • dit barn bør undgå fysisk kontakt med personer, som barnet bor sammen med, og hvis muligt benytte et andet toilet og bad end andre
 • dit barn skal aflyse alle besøg med andre.

Har barnet en alder, hvor isolation ikke er mulig, anbefaler vi, at barnet isolerer sig sammen med en forælder.

Hvor længe dit barn skal være isoleret fra andre kommer an på, om dit barn har symptomer på coronavirus eller ej.

Isolationsophold et andet sted

Hvis barnet ikke kan holde afstand fra dem, som barnet bor sammen med, fx fordi jeres bolig er meget lille, eller I bor sammen med nogen, som er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, så kan barnet og en af jer måske få tilbudt en bolig til isolation. Har I brug for dette, skal I kontakte jeres kommune.

Du skal finde ud af, hvem de nære kontakter er, hvis dit barn er testet positiv

Du skal finde ud af, hvem dit barn har været tæt sammen med i den tid, barnet har kunnet smitte. Du bør informere ledelsen på dit barns skole/institution om, at dit barn er smittet med coronavirus. Ledelsen vil sammen med dig afklare, hvem dit barn har været i tæt kontakt med på skolen/institutionen.

 • Hvis barnet har symptomer er det dem, barnet har været tæt sammen med, 2 dage før symptomerne startede, og indtil du sørgede for, at dit barn isolerede sig.
 • Hvis barnet ikke har symptomer, er det dem, barnet har været tæt sammen med 2 dage før, barnet blev testet (testtidspunktet) for coronavirus og indtil nu.

Dét skal du fortælle dit barns nære kontakter

Når du har fundet ud af, hvem der er dit barns nære kontakter, skal du fortælle dem eller deres forældre, at:

 • de kan være blevet smittet med coronavirus
 • de skal selvisolere sig
 • de skal testes 2 gange – normalt første gang på 4. dagen og anden gang på 6. dagen, efter de har været sammen med dit barn
 • de nære kontakter skal bestille de 2 test ved at kontakte Coronaopsporing på 32 32 05 11.

Det er vigtigt, at testene til dit barns nære kontakter bestilles hos Coronaopsporing, så det bliver på de rigtige datoer. Der åbnes samtidig for, at I kan bestille begge tests samtidig. 

Du er nær kontakt, hvis...

du opfylder mindst et af følgende tre kriterier:

 • Du bor sammen med en smittet person
 • Du har haft direkte fysisk kontakt for eksempel krammet en smittet person, eller en person med COVID-19 har hostet eller nyst på dig
 • Du har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis hvis du har været i en samtale med personen.
Læs mere om, hvad det vil sige at være nær kontakt

En "anden kontakt" er en person som...

 • har fået en besked i appen Smitte I Stop om, at have været samme sted som en smittet inden for kort afstand 
 • har været i en situation, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der alligevel er øget risiko for smittespredning, fordi der er
   
  • langvarig kontakt i lukkede rum
  • usikkerhed om afstanden er overholdt

 • har været i en situation, hvor der efterfølgende er konstateret mange smittede.
Læs mere om, hvornår du skal testes