Er du nær kontakt eller anden kontakt

Hvis du får en besked om, at du er nær kontakt eller anden kontakt til en smittet med Covid-19, skal du testes mellem 1 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt du har været på den smittede og hvor længe. Find ud af, hvor mange gange, du skal testes, og hvordan. Se også, hvornår du skal isolere dig.

En nær kontakt er en person, som...

 • bor sammen med en smittet person
 • har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person
 • har været tæt på en smittet person inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx ved samtale)
 • har været sammen med en smittet person inden for 2 meters afstand i en af følgende situationer:

  • aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale eller råb
  • aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse, fx fitness eller yoga
  • ophold i lukkede rum med dårlig ventilation

 • har været i ubeskyttet og direkte kontakt med sekreter fra en person, som er smittet, fx hvis du er blevet hostet eller nyst på.
Læs mere om, hvad det vil sige at være nær kontakt

En "anden kontakt" er en person som...

 • har fået en besked i appen Smitte I Stop om, at have været samme sted som en smittet inden for kort afstand 
 • har været i en situation, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der alligevel er øget risiko for smittespredning, fordi der er
   
  • langvarig kontakt i lukkede rum
  • usikkerhed om afstanden er overholdt

 • har været i en situation, hvor der efterfølgende er konstateret mange smittede.
Læs mere om, hvornår du skal testes

Coronaopsporing: 32 32 05 11

Til dig, der er smittet eller nær kontakt

Åbent alle dage kl. 8:00 - 22:00

Hotline: 70 20 02 33

Til dig, der har generelle spørgsmål om corona

Åbent alle dage kl. 6:00 – 24:00

Se flere generelle råd fra myndighederne