Ikke længere krav om sprogprøve for sygeplejersker fra lande udenfor EU/EØS

19-06-2023

Sygeplejersker fra eller uddannet i lande udenfor EU/EØS skal ikke længere bestå en danskprøve for at opnå autorisation i Danmark. Ændringen af prøvekravet træder i kraft i dag, d. 19. juni 2023, og gælder for både kommende og allerede modtagne ansøgninger.

Hvis du ønsker at opnå autorisation som sygeplejerske og er statsborger og/eller uddannet i et land udenfor EU/EØS, skal du ikke længere bestå en danskprøve. Når din uddannelse er vurderet egnet til afprøvning af os, skal du gennemføre en evalueringsansættelse på seks måneder, og herefter kan du opnå dansk autorisation.

Hvis du allerede har sendt os din ansøgning, men den ikke er færdigbehandlet, gælder det ændrede prøvekrav også for dig. Hvis du tidligere har fået afslag på autorisation, fordi du ikke har bestået den krævede sprogprøve, har du mulighed for at søge igen.

Læs mere om autorisationsprocessen for sygeplejersker fra lande udenfor EU/EØS her.

Arbejdsgivers ansvar at sikre tilstrækkelige sproglige kompetencer

Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at en ansat sundhedsperson har danskkundskaber på et tilstrækkeligt niveau. Dette gælder også ved en evalueringsansættelse. Derfor vil danskkundskaber fortsat være nødvendige for at kunne opnå autorisation og arbejde som sygeplejerske i det danske sundhedsvæsen, selvom der ikke længere er krav om at bestå en sprogprøve.

Læs mere om ansættelse af udenlandske sundhedspersoner i pjecen her.

Ændringen af kravet om sprogprøve følger af aftale af 23. februar 2023 om akutplan for sygehusvæsenet, som regeringen, Danske Regioner og KL har indgået. Læs mere om akutplanen på sum.dk.