Fokus på patientsikkerhed, september 2022

16-09-2022

Fokus på patientsikkerhed giver dig et indblik i Styrelsen for Patientsikkerheds igangværende nationale patientsikkerhedsindsatser.

 

Fokus på patientsikkerhed, nr. 7 september 2022

Virtuel temadag med fokus på medicinsikkerhed

17. september er WHO’s Internationale Patientsikkerhedsdag. I år benyttes dagen til at sætte fokus på medicinsikkerhed. I Styrelsen for Patientsikkerhed markerer vi det med en virtuel temadag om emnet, som afvikles i dag, den 16. september. 

På temadagen kan du høre om, hvordan det danske sundhedsvæsen og sundhedsmyndighederne på forskellige måder arbejder med at øge medicinsikkerheden. Du kan fx høre, hvordan medicinsikkerheden øges med en ny uddannelse i patientcentreret kommunikation på apoteket, og om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om medicingennemgang i forbindelse med polyfarmaci. Se oplæggene live i dag eller se optagelser fra temadagen på et senere tidspunkt, når det passer dig.

Læs mere om temadagen og se med

Emballager, it-løsninger og postkort i spil – medicinindsatser gennem et tiår

Det Rådgivende Udvalg for Medicinområdet kan i 2022 se tilbage på 10 års læringsindsatser om medicinsikkerhed. Problemstillinger i håndtering af lægemidler er ofte komplekse med mange interessenter, og de forebyggende indsatser spænder lige fra informationsindsatser til barrierer i digitale ordinationssystemer.

Læs mere om udvalget og indsatserne

Inspiration til medicingennemgang

I 2021 kortlagde Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed projekter fra hele landet, hvor medicingennemgang indgik. Kortlægningen fandt sted som led i WHO-initiativet Medicin uden skade, der har til formål at nedbringe antallet af alvorlige, forebyggelige, medicinrelaterede skader. 

Resultatet er en omfattende samling af beskrivelser af projekter fra både primær og sekundær sektor, der er offentliggjort på medicinudenskade.dk. Her er masser af inspiration til, hvordan man kan arbejde med medicingennemgang, og hvordan forskellige faggrupper kan inddrages og arbejde sammen. 

Læs om projekter med medicingennemgang 

Test din viden om medicinsikkerhed

Har du styr på de medicinske plastre? Og hvornår er det nu, man skal sige fra over for en medicineringsopgave? Test din viden om medicinsikkerhed i denne quiz, som især henvender sig til dig, der er social- og sundhedsassistent/-hjælper eller sygeplejerske og håndterer medicin i din hverdag. 

Test din viden om medicinsikkerhed

Klog på UTH: Forveksling af medicin

Mange ældre får hjælp til deres medicin. I september måned sætter Klog på UTH fokus på, at der er særlig risiko for alvorlige skader hos patienter, hvis deres medicin ved en fejl bliver forvekslet med en andens. Husk derfor altid at sikre, at patientens navn og CPR-nummer er det, der står på doseringsæsken eller dosisposen.

Læs mere om Klog på UTH

Mød os på PTO KlinikDag

23. september 2022 holder Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO) KlinikDag for klinikejere, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Styrelsen for Patientsikkerhed har en stand, hvor deltagerne kan stille spørgsmål til styrelsen og få en snak om tilsyn, journalføring, delegation af forbeholdt virksomhed på klinikken og meget mere.

Læs mere om KlinikDag 2022

Temadag om ledelse, patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

Hvordan kan man som leder i sundhedsvæsenet bruge utilsigtede hændelser til at skabe bedre patientsikkerhed i organisationen? Hvad er forskellen på UTH, bekymringshenvendelser og klager? Og hvorfor er rapporteringssystemet indrettet som det er? 1. december 2022 holder Styrelsen for Patientsikkerhed en temadag, hvor du kan blive klogere på rammerne, udfordringerne og mulighederne for ledelsernes arbejde med utilsigtede hændelser.

Læs mere om temadagen og tilmeld dig 

Fyraftensmøde om smertebehandling i almen praksis

26. oktober kan praktiserende læger og personale i almen praksis deltage i et gratis fyraftensmøde om behandling af kroniske smertepatienter. Få indblik i konkrete modeller og værktøjer til at forstå og intervenere i forhold til den kroniske smertepatient og tips til konkrete tiltag og guidelines på området, som er lige til at tage i brug hjemme i egen praksis. Gå hjem-mødet er arrangeret af Medicin.dk og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om fyraftensmødet og tilmeld dig 

Vidensplatform om patientsikkerhed på vej

En ny online platform til vidensdeling på patientsikkerhedsområdet er under udarbejdelse og vil blive lanceret sammen med en ny Dansk Patientsikkerhedsdatabase i 2023. Vidensplatformen skal gøre det nemmere at finde og dele inspiration til gode projekter på patientsikkerhedsområdet på tværs af behandlingssteder og sundhedspersoner.

Læs mere om vidensplatformen

Ny Dansk Patientsikkerhedsdatabase under udvikling

I 2023 lanceres en helt ny platform til rapportering af utilsigtede hændelser. Udviklingen af den nye Dansk Patientsikkerhedsdatabase er nu gået ind i en afgørende fase, hvor brugerne bliver involveret for at sikre den bedst mulige understøttelse af arbejdet med patientsikkerhed på behandlingsstederne.

Læs mere om udviklingen af den nye Dansk Patientsikkerhedsdatabase