Ny national vidensplatform skal gøre det nemmere at dele viden om patientsikkerhed

16-09-2022

Når en ny Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) lanceres i løbet af 2023, bliver det sammen med en ny online platform til vidensdeling på patientsikkerhedsområdet.

Lettilgængelig inspiration til lærings- og forbedringsprojekter

Der foregår mange gode lærings- og forbedringsprojekter, som gavner patientsikkerheden på de enkelte behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Med en ny platform bliver det lettere at dele erfaringer med og viden om forbedringsprojekter mellem sundhedspersoner og på tværs af behandlingssteder. Platformen bliver lanceret sammen med en ny Dansk Patientsikkerhedsdatabase i løbet af 2023 og skal gøre det let at få inspiration til at løse udfordringer og problemstillinger på patientsikkerhedsområdet, der går igen på tværs af landet.

Indholdet på vidensplatformen vil blive skabt i samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og brugerne. På den måde vil indholdet bestå af både lettilgængeligt materiale fra styrelsen og indhold produceret lokalt på de enkelte behandlingssteder. Platformen bliver dynamisk og aktuel, og der vil løbende komme nyt indhold til. Der vil endvidere være mulighed for, at brugerne kan kontakte hinanden og udveksle erfaringer. I en travl hverdag skal det være nemt og hurtigt at tilegne sig ny viden, og der vil derfor være fokus på, at indholdet bliver formidlet i lettilgængelige formater, fx video.

En platform for alle med interesse for patientsikkerhed

Vidensplatformen vil være en offentligt tilgængelig hjemmeside, som alle kan tilgå. Alle, der arbejder med eller interesserer sig for patientsikkerhed vil kunne finde nyttig viden og inspiration på vidensplatformen. Især for sundhedspersoner, som til daglig arbejder med patientsikkerhedsopgaver (fx som kvalitetsmedarbejdere, -konsulenter og/eller sagsbehandlere i DPSD), vil vidensplatformen kunne være et tilbagevendende arbejdsredskab og et forum for videns- og erfaringsudveksling.

Dialogmøder i regioner og kommuner i september og oktober

Styrelsen for Patientsikkerhed vil i september og oktober besøge regioner og kommuner for at uddybe tankerne om den nye vidensplatform. På dialogmøderne vil styrelsen også indhente kliniske og ledelsesmæssige perspektiver på lærings- og forbedringsarbejdet på baggrund af utilsigtede hændelser.

Baggrund

Sundhedspersoner og -organisationer har gennem flere år efterspurgt en vidensplatform om patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere indsamlet bidrag om lokale patientsikkerhedsprojekter til længere rapporter (Bidragsrapporten og senere Patientsikkerhedsrapporten) og de seneste år udgivet udvalgte beskrivelser af projekter under navnet Lokale indsatser for patientsikkerhed på stps.dk. Gode erfaringer med især sidstnævnte viser, at der er grundlag for at udvide muligheden for vidensdeling med en platform dedikeret til UTH-området.

En vidensplatform vil desuden give bedre mulighed for at samle styrelsens eget læringsmateriale ét sted og dermed gøre det lettere tilgængeligt for sundhedspersoner, der arbejder med patientsikkerhed.

I efteråret 2021 foretog Styrelsen for Patientsikkerhed en kvalitativ målgruppeundersøgelse blandt kommunalt og regionalt ansatte sygeplejersker for at afdække, hvordan styrelsen bedst muligt kan understøtte erfaringsudveksling, læring og vidensdeling på patientsikkerhedsområdet. Indsigterne fra undersøgelsen har været centrale pejlemærker i udviklingen af platformen.