Patientsikkerheden på menukortet - årets første lokale indsatser er ude

26-10-2022

Symboler for kostens konsistens i menukort er blandt de lokale indsatser til at forbedre patientsikkerheden i de danske kommuner og regioner, som Styrelsen for Patientsikkerhed i år har udvalgt under temaerne dysfagi og palliation.

Hvert år udvælger Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med Fagligt Forum for Patientsikkerhed indsatser fra de danske kommuner og regioner, som har bidraget til at forbedre patientsikkerheden lokalt.

Årets første lokale indsatser er nu ude og omfatter 10 inspirerende indsatser for, hvordan hospitaler, plejecentre og andre behandlingssteder i hele landet har arbejdet med at forbedre sikkerheden for patienter med dysfagi. De udvalgte indsatser rummer grafiske symboler i et hospitals menukort for at sikre den rigtige konsistens af mad og drikke til patienter med dysfagi, systematiske screeninger for dysfagi til tidlig opsporing og træning, fokus på forbedringer af tværfaglige sektorovergange for mere sikre forløb og meget andet.

"Temaerne for i år er to emner med fokus på håndtering af synkebesvær hos patienter og den gode afslutning på livet. De lokale indsatser for dysfagi og palliation rummer inspirerende, lokale initiativer, der bidrager til at gøre det trygt både at være patient og sundhedsperson. Det er vigtigt, at den læring og erfaring bliver delt på tværs af sundhedsvæsenet i hele landet. Vi er meget taknemmelige for, at så mange kommuner og regioner har sendt deres projektbeskrivelser til os", siger Lena Graversen, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

I udvælgelsen af årets lokale indsatser er der blandt andet lagt vægt på, om det er lykkedes at opnå målet med projekterne, og om det vil være muligt at implementere projekterne andre steder.

Flere lokale indsatser i november

De udvalgte lokale indsatser inden for temaet dysfagi kan allerede nu læses på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Her finder man også lokale indsatser fra tidligere år inden for emner som arbejdsgange, forebyggelse, undersøgelse og behandling, medicinhåndtering, polyfarmaci og patientovergange.

Anden del af årets udvalgte indsatser er projekter inden for temaet palliation. Disse projekter bliver udgivet i november og handler om alt fra hurtigere palliativ behandling for patienter med uhelbredelig kræft, til implementering af et palliationsambulatorium for mere systematiske, patientsikre og trygge palliative forløb.

Årets udvalgte lokale indsatser inden for dysfagi

Lokale indsatser for patientsikkerhed

  • Siden 2019 har Styrelsen for Patientsikkerhed hvert år samlet projekter og initiativer fra sundhedsvæsenet, der har forbedret patientsikkerheden lokalt. Tidligere fremgik de lokale indsatser af en årlig patientsikkerhedsrapport.
  • Fagligt Forum for Patientsikkerhed byder hvert år ind med temaer, som kunne være relevante for Lokale indsatser for patientsikkerhed
  • Hvert år anmoder Styrelsen for Patientsikkerhed om bidrag til Lokale indsatser for Patientsikkerhed. Alle regioner, kommuner og private behandlingssteder har mulighed for at sende projektbeskrivelser ind.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor ikke været en del af de lokale indsatser, men står sammen med repræsentanter fra Fagligt Forum for Patientsikkerhed for at udvælge dem, der har potentiale til inspiration og vidensdeling. Udvælgelsen sker alene på baggrund af tilsendte projektbeskrivelser.
  • Alle projekter, deres faglige indhold og praktiske udførsel er udviklet og/eller gennemført lokalt.
  • I udvælgelsen af de lokale indsatser bliver der blandt andet lagt vægt på, om det er lykkedes at opnå målet med projekterne, og om det vil være muligt at implementere projektet andre steder.