Husk det blå EU-sygesikringskort på rejser i efterårsferien

12-10-2022

Husk det blå EU-sygesikringskort, hvis du i efterårsferien tager til et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Med det blå EU-sygesikringskort kan du undgå selv at skulle lægge ud for nødvendig behandling, hvis du bliver syg eller kommer til skade på ferien.

Hvis du på din efterårsferie bliver syg eller kommer til skade og har brug for behandling, kan det blå EU-sygesikringskort give dig ret til at få dækket udgifterne til offentlig behandling i EU/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien. Derfor opfordrer Styrelsen for Patientsikkerhed til, at du husker dit blå EU-sygesikringskort, når du rejser. 

"Vi ser, at mange borgere søger om refusion for udlæg for betaling af sundhedsfaglig behandling i udlandet. I 2022 har vi pr. 1. oktober modtaget mere end 3.000 ansøgninger om refusion fra danskere, der under midlertidigt ophold i udlandet har haft behov for behandling. En del af sagerne kan skyldes borgere, der må have glemt at få det blå EU-sygesikringskort med på ferien," siger Mikkel Friberg, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed og fortsætter "kan du fremvise et gyldigt EU-sygesikringskort, kan du med det samme få afklaret, om den behandling, du er på vej til at få, er dækket af landets offentlige sygesikring – viser du ikke kortet, skal du selv betale for behandlingen, og du kan ikke være sikker på, at dine udgifter refunderes".

Det er op til sundhedspersonerne i det pågældende land at vurdere, om du har behov for behandling, som ikke kan vente til, at du er hjemme igen. Når det blå EU-sygesikringskort anvendes, kan Styrelsen for Patientsikkerhed og landet, hvor behandlingen er foregået, foretage afregning, hvilket foregår langt mere effektivt, end når kortet ikke anvendes, og der må foretages refusionssagsbehandling.

Hvilke udgifter kan EU-sygesikringskortet dække?

De offentlige sygesikringer er indrettet forskelligt alt efter, hvilket land man rejser til. I flere lande er der hel eller delvis egenbetaling i sundhedsvæsenet. Med det blå EU-sygesikringskort har du adgang til behandling på de vilkår og til den pris, der gælder for borgere, der er offentligt sygesikret i det land, du befinder sig i.

Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke kan få dækket udgifter til egenbetaling, privat behandling eller hjemtransport i tilfælde af sygdom eller død. Du kan heller ikke forvente samme dækning som i Danmark – mange behandlingssteder vil opkræve egenbetaling for ydelser, som behandlingslandets borgere også skal betale, men som er offentligt betalt ved behandling i Danmark. Vil du minimere risikoen for udgifter, kan du tegne en privat rejseforsikring til at dække udgifter i tilfælde, hvor det blå kort ikke dækker.

 Har du haft udlæg til behandling, kan der gå lang tid før, at du kan få refunderet pengene. Det skyldes, at Styrelsen for Patientsikkerhed først kan udbetale en refusion, når myndighederne i det land, som behandlingen er foretaget i, har afgjort, om behandlingen i det land er offentligt dækket, eller om der er tale om egenbetaling.

Fakta om det blå EU-sygesikringskort

  • Når borgere får behandling i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, dækket af det blå EU-sygesikringskort, sendes regningen for den offentlige udgift direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed. Kortet kan dække den behandling, der under et midlertidigt ophold er vurderet nødvendig.
  • Du kan også fortsat bruge det blå kort på ferie i Storbritannien. Læs mere her
  • Det blå kort dækker behandling hos sundhedspersoner, der har en aftale med den offentlige sygesikring i det EU-land, man opholder sig i og på de vilkår, der gælder i det land.
  • Kortet dækker ikke kun akut opstået sygdom, men den behandling, der bliver vurderet nødvendig – også af eksisterende eller kronisk sygdom. I visse situationer skal man forud have en aftale med behandlingsstedet, f.eks. ved dialysebehandling.
  • Det blå sygesikringskort dækker ikke eventuel egenbetaling, hjemtransport eller behandling på private sygehuse eller klinikker. For at få det dækket, kan man tegne en rejseforsikring.
  • Hvis du har glemt dit blå EU-sygesikringskort og betalt for behandlingen, kan du søge refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed efter EU's regler om sygesikring eller i din region efter de danske tilskudsregler. Sørg for at få en kvittering for betalingen og beskrivelse af den behandling, du har modtaget.
  • Er EU-sygesikringskortet udløbet, kan du ansøge om et nyt kort på borger.dk.