Myndighedshotline skal rådgive om sundhedsforholdene for ukrainske statsborgere

08-03-2022

Styrelsen for Patientsikkerhed har som følge af krigen i Ukraine etableret en telefonisk hotline til at bistå danske myndigheder med sundhedsfaglig rådgivning om ukrainske statsborgere i Danmark.

Danske myndigheder kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de har sundhedsfaglige spørgsmål eller spørgsmål om ukrainske statsborgeres ret til sundhedsydelser.

Som følge af krigen i Ukraine er det forventningen, at antallet af ukrainske statsborgere i Danmark vil stige yderligere. Styrelsen for Patientsikkerhed er parat med en hotline til at rådgive myndigheder om sundhedsforhold for ukrainske statsborgere i Danmark.

"Mange myndigheder skal forholde sig til sundhedsfaglige spørgsmål eller spørgsmål om ret til sundhedsydelser, når ukrainske statsborgere kommer til Danmark. Vi er i Styrelsen for Patientsikkerhed klar til at besvare disse spørgsmål. Styrelsen kan rådgive myndigheder om alt fra forebyggende tiltag ved smittesomme sygdomme, hygiejnespørgsmål og retten til sundhedsydelser i Danmark," siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Myndigheder kan kontakte styrelsens hotline på telefon 70 20 02 66.

Opdatering: hotlinen er lukket per 1. juli 2022