Fokus på patientsikkerhed, marts 2022

17-03-2022

Fokus på patientsikkerhed giver dig et indblik i Styrelsen for Patientsikkerheds igangværende nationale patientsikkerhedsindsatser.

Fokus på patientsikkerhed, nr. 6 marts 2022

Klog på UTH

Kunne det ske for dig? Som noget nyt vil vi hver måned dele cases med problemstillinger fra utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Klog på UTH er endnu en måde at formidle den læring og viden, vi får gennem de rapporterede utilsigtede hændelser, så vi kan være med til at forebygge, at det samme sker for den næste patient. 

Denne måneds Klog på UTH handler om: ”Når hjælpemidler gør ondt værre”. 

Læs mere om Klog på UTH

Se webinarer om tekniske forbedringer i Dansk Patientsikkerhedsdatabase

I januar 2022 blev det både hurtigere og nemmere at rapportere utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Et nyt rapporterings- og sagsbehandlerskema skal gøre det lettere og mere intuitivt at rapportere og sagsbehandle en utilsigtet hændelse. Desuden understøtter DPSD nu visning af kommunale behandlingssteder fra Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), hvilket letter rapportering, sagsbehandling og analyse af utilsigtede hændelse i kommunerne i langt højere grad end tidligere.

På stps.dk kan du se optagelser af to webinarer, hvor ændringerne bliver gennemgået, og der bliver svaret på en lang række spørgsmål fra både kommunale og regionale sagsbehandlere.

Se webinarer om tekniske forbedringer i Dansk Patientsikkerhedsdatabase 

Lokale indsatser for patientsikkerhed

Hvad gør et mobilt sundhedsteam for patientsikkerheden, og hvordan gavner kompetenceprofiler og tjeklister patientsikkerheden inden for medicinhåndtering?
Styrelsen for Patientsikkerhed har igen samlet nye initiativer og projekter fra kommuner og regioner, der har styrket patientsikkerheden lokalt inden for temaerne forebyggelse, arbejdsgange, undersøgelse og behandling, medicinhåndtering og patientovergange. 

Projekterne er udvalgt i samarbejde med Fagligt Forum for Patientsikkerhed og skal bidrage til læring og inspiration på tværs af sundhedsvæsenet.

Læs om Lokale indsatser for patientsikkerhed

Ændret krav til navngivning skal forebygge forveksling af lægemider med oxycodon

På baggrund af utilsigtede hændelser om forveksling af oxycodon depottabletter og almindelige oxycodon tabletter har Lægemiddelstyrelsen indført krav om tydelig navngivning af depottabletter, så de er lettere at skelne fra almindelige, hurtigere virkende tabletter. Den nye, tydelige navngivning skal nedbringe risikoen for forveksling og fejldosering med oxycodon.

Læs mere om de nye krav til navngivning

Ordinerer du patientsikkert?

Når du som praktiserende læge ordinerer medicin i dit lægepraksissystem eller FMK-online, kan du angive dosering på forskellige måder – nogle mere sikre end andre. Det mest sikre er at anvende doseringsforslag eller struktureret dosering. Så bliver doseringen overført automatisk og skal ikke oversættes eller oprettes manuelt i de medicinsystemer, plejepersonalet bruger.

Læs mere om patientsikker ordination

Nye epikriser forbedrer patientsikkerheden

Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet har evalueret den indsats for bedre patientsikkerhed omkring epikriser, der blev gennemført i 2019. Resultaterne viser blandt andet, at et flertal af praktiserende læger oplever, at de nye epikriser forbedrer patientsikkerheden.

Læs mere om evalueringen af nye epikriser

Vær opmærksom ved brug af anbrudte ampuller 

Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet opmærksom på, at medicin i anbrudte ampuller til engangsbrug ikke altid kasseres efter brug. Brug af overskydende medicin i anbrudte ampuller på et senere tidspunkt indebærer en risiko for patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil derfor understrege vigtigheden af, at behandlingssteder har klare arbejdsgange for opbevaring, håndtering og bortskaffelse af medicin, så personalet ikke kan være i tvivl om, hvordan medicin i ampuller til engangsbrug skal håndteres.

Læs mere om patientsikker håndtering af ampuller til engangsbrug