Evaluering: Nye epikriser bidrager til bedre overlevering

17-03-2022

Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet afsluttede i 2021 en evaluering af den indsats for bedre patientsikkerhed omkring epikriser, der blev gennemført i 2019. Resultaterne viser blandt andet, at et flertal af praktiserende læger oplever, at de nye epikriser forbedrer patientsikkerheden.

I 2019 fik patientsikkerheden omkring epikriser et løft. Styrelsen for Patientsikkerhed udgav en ny juridisk vejledning om epikriser, og det blev understøttet af en ny it-standard for epikriser. De nye epikrisetiltag blev evalueret ved en undersøgelse blandt mere end 300 praktiserende læger. Undersøgelsen blev foretaget af Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet. 

Resultaterne viser, at et flertal blandt adspurgte praktiserende læger oplever, at det nye anbefalingsfelt indeholder kort og præcis information om anbefalet opfølgning og dermed et bedre overblik. De adspurgte praktiserende læger oplever også, at sygehuslægens markering af de epikriser, hvor patienten har brug for opfølgning efter udskrivelse fra sygehuset, har givet dem bedre mulighed for at prioritere deres arbejde. Et flertal svarer desuden bekræftende på, at de nye epikrisetiltag bidrager til en bedre overlevering til almen praksis, og at de nye epikrisetiltag forbedrer patientsikkerheden.

Før 2019 var epikriserne overordnet karakteriseret ved, at der ikke blev skelnet tydeligt mellem epikriser til orientering og epikriser, hvor handling var anbefalet. Det kunne være svært for den praktiserende læge at identificere de epikriser, hvor der var anbefaling om opfølgning, og hvordan de skulle prioriteres. Erfaringen er, at det ved sektorovergange skal være tydeligt for modtageren, hvilke opgaver der anbefales at blive fulgt op på.  Ved de nye epikriser er der derfor et obligatorisk markeringsfelt, hvor alle anbefalinger skal skrives samlet for dermed at give et bedre overblik.

Om indsatsen

Indsatsen omkring epikriser omfattede:

  • ny juridisk vejledning (epikrisevejledning) fra Styrelsen for Patientsikkerhed 
  • ny it-understøttelse i form af en national it-standard for epikriser 
  • nye faglige målsætninger fastsat som del af overenskomsten mellem PLO og regionerne 

Løsningen indebærer bl.a., at lægen, der skriver epikrisen, skal markere de epikriser, den praktiserende læge anbefales at følge op på.

Markeringen viser, at udskrivende læge vurderer, at patienten har behov for opfølgning i almen praksis. Derfor skal lægen, der skriver i epikrisen, i et anbefalingsfelt notere, hvilke anbefalinger der er til opfølgningen. 

Illustration

Illustration: Resultater fra evaluering af de nye epikriser foretaget af Syddansk Universitet.