Sæt det blå sygesikringskort på pakkelisten ved rejse i EU

29-06-2022

De fleste danskere nærmer sig nu sommerferien, og for mange kan det betyde rejse til et land i Europa. Styrelsen for Patientsikkerhed minder om, at det er en god ide at pakke det blå EU-sygesikringskort og holde sig orienteret om, hvordan man er dækket på sin ferie.

Styrelsen for Patientsikkerhed råder danskerne til at huske at have deres blå sygesikringskort på sig, når de tager på ferie i Europa. Det gælder også smutturen over grænsen en enkelt dag.

"Det blå sygesikringskort er endnu ikke digitalt, og derfor skal man huske at have et gyldigt, fysisk kort på sig, så man kan vise det, hvis man får behov for nødvendig behandling på sin ferie," siger Anne Maj Fromholt, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det blå sygesikringskort giver i alle EU/EØS-lande, Schweiz og Storbritannien ret til at få dækket udgifter til nødvendig behandling under ens ferie, når man henvender sig ved sygehuse, klinikker og hos sundhedspersoner, der har en aftale med landets offentlige sygesikring. Det er op til en sundhedsperson i det pågældende land at vurdere, om man har behov for behandling, som ikke kan vente til, at man er hjemme i Danmark.

Forskelligt fra land til land

 

Landenes offentlige sygesikringer er indrettet forskelligt. I flere lande er der hel eller delvis egenbetaling i sundhedsvæsenet. Med det blå sygesikringskort har man adgang til behandling på de vilkår og til den pris, der gælder for borgere, der er offentligt sygesikret i det land, man rejser i.

Man skal derfor være opmærksom på, at man ikke kan få dækket udgifter til privat behandling eller hjemtransport i tilfælde af sygdom eller død. Vil man minimere risikoen for udgifter, skal man derfor tegne en privat rejseforsikring til at dække udgifter i tilfælde, hvor det blå kort ikke dækker.

Udlæg til behandling

Normalt skal man ikke lægge penge ud for behandling, hvis man viser det blå sygesikringskort et sted, der har en aftale med landets offentlige sygesikring. Hvis man har glemt kortet eller af en anden grund selv har betalt eller har fået en regning, kan man få refunderet den del, der ikke er egenbetaling.

Det gør man ved at søge om refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed efter EU’s regler om sundhedssikring eller hos sin region efter de danske tilskudsregler. Det er derfor vigtigt, at man husker at gemme kvitteringen for ens udlæg.

"Har man haft udlæg til behandling, skal man være opmærksom på, at der kan gå lang tid før, at man kan få refunderet pengene. Det skyldes, at vi venter på svar fra myndighederne i det land, som behandlingen er foretaget i, som skal afgøre om behandlingen i det land er offentligt dækket eller om der er tale om egenbetaling", siger Anne Maj Fromholt, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Find oplysninger på Euopa-Kommissionens hjemmeside om, hvordan man kan bruge det blå kort i de enkelte medlemslande

Læs mere om hvordan du søger refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed her  

  • Når borgere får behandling i et andet EU-land, dækket af det blå EU-sygesikringskort, sendes regningen for den offentlige udgift direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Man kan også fortsat bruge det blå sygesikringskort på en ferie i Storbritannien. Læs mere her
  • Det blå sygesikringskort dækker behandling hos sundhedspersoner, der har en aftale med den offentlige sygesikring i det EU-land, man opholder sig i og på de vilkår, der gælder i det land.
  • Kortet dækker ikke kun akut opstået sygdom, men den behandling, der bliver vurderet nødvendig – også af eksisterende eller kronisk sygdom. I visse situationer skal man have en aftale med behandlingsstedet, f.eks. ved dialysebehandling.
  • Det blå sygesikringskort dækker ikke eventuel egenbetaling, hjemtransport eller behandling på private sygehuse eller klinikker. For at få det dækket, kan man tegne en rejseforsikring.
  • Hvis man har glemt sit blå sygesikringskort og betalt for behandlingen, kan man søge refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed efter EU's regler om sundhedssikring eller hos sin region efter de danske tilskudsregler. Sørg for at få en kvittering for betalingen.
  • Er ens EU-sygesikringskort udløbet, kan man ansøge om et nyt kort på borger.dk.