COVID-19: Tilpasning af smitteopsporingen

31-01-2022

Styrelsen for Patientsikkerhed justerer kursen for smitteopsporingen, når COVID-19 efter d. 31. januar 2022 ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Medarbejderne i smitteopsporingen sidder dog fortsat klar ved telefonerne med hjælp og rådgivning til dem, der har brug for det.

I takt med, at COVID-19 ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, justerer Styrelsen for Patientsikkerhed smitteopsporingen. Fra d. 1. februar vil smitteopsporingen ikke længere ringe ud til alle smittede.

Smitteopsporingen ringer således ikke længere uopfordret til smittede. Har man som smittet behov for hjælp og rådgivning, er der fortsat mulighed for, at man kan ringe til smitteopsporingen eller angive i selvbetjeningsløsningen, at man ønsker at blive ringet op. Styrelsen vil ligeledes fortsætte med at sende et brev med forholdsregler i e-Boks til alle smittede, og styrelsen anbefaler fortsat, at smittede benytter styrelsens selvbetjeningsløsning på sundhed.dk til smitteregistrering.

"Smitteopsporing, som vi hidtil har kendt det, er ikke længere nødvendigt eller realistisk. Langt de fleste er blevet fortrolige med COVID-19 og ved, hvad de skal gøre, hvis de bliver smittet eller er nær kontakt. Men der er stadigvæk borgere, som har brug for hjælp og rådgivning. Smitteopsporingen står derfor stadigvæk til rådighed for alle dem, som fortsat ønsker telefonisk hjælp og rådgivning," siger Birgitte Drewes, vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Løbende skalering

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennem hele epidemien løbende tilpasset opgaver og bemanding i smitteopsporingen efter, hvordan epidemien udviklede sig. Styrelsen vil i løbet af februar vurdere behovet hos borgerne i forhold til hjælp og rådgivning, så der kan tages stilling til det fremadrettede beredskab.

"Vi er i en fase nu, hvor COVID-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom. Tiden er derfor inde til at slippe den uopfordrede, aktivt opsøgende indsats til smittede. Vi har endnu ikke set, at kurven over antal dagligt smittede er knækket, derfor står vi fortsat til rådighed for de borgere, der har brug for vores hjælp og vejledning. På sigt skal vi ned på et grundberedskab, hvis størrelse vi vil bruge den kommende tid på at vurdere," siger Birgitte Drewes.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer til, at du som smittet fremover:

  • Læser, hvordan du skal forholde dig på coronasmitte.dk.
  • Orienterer dig på coronasmitte.dk i forhold til, hvem der er dine nære kontakter, og kontakter dem. De nære kontakter har mulighed for at få henvisning på coronaprover.dk, når du har givet dem dit rekvisitionsnummer. Du finder dit rekvisitionsnummer ved dit testresultat på sundhed.dk.
  • Indberetter dine smittedata til smitteopsporingen via den digitale smitteopsporing på sundhed.dk eller i appen MinSundhed på telefonen. Her kan du også angive, hvis du ønsker at blive ringet op af smitteopsporingen.
  • Kontakter smitteopsporingen på tlf. 3232 0511, hvis du har brug for rådgivning.