Inspiration til lokale palliative forløb

20-12-2022

Anden del af årets Lokale indsatser for patientsikkerhed indeholder fire lokale indsatser under temaet palliation.

Ti inspirerende lokale indsatser fra kommuner og regioner under temaet dysfagi blev tidligere i år udgivet på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Nu er årets sidste fire lokale indsatser under temaet palliation netop blevet tilgængelige til inspiration for andre behandlingssteder. Indsatserne indebærer alt fra hurtigere palliativ behandling for patienter med uhelbredelig kræft til implementering af et palliationsambulatorium for mere systematiske, patientsikre og trygge palliative forløb.

Styrelsen udvælger i samarbejde med Fagligt Forum for Patientsikkerhed indsatser fra de danske kommuner og regioner, som har bidraget til at forbedre patientsikkerheden lokalt. 

"Temaerne for i år er to emner med fokus på håndtering af synkebesvær hos patienter og den gode afslutning på livet. De lokale indsatser for dysfagi og palliation rummer inspirerende, lokale initiativer, der bidrager til at gøre det trygt både at være patient og sundhedsperson. Det er vigtigt, at den læring og erfaring bliver delt på tværs af sundhedsvæsenet i hele landet. Vi er meget taknemmelige for, at så mange kommuner og regioner har sendt deres projektbeskrivelser til os," siger Lena Graversen, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed. 

I udvælgelsen af årets lokale indsatser er der blandt andet lagt vægt på, om det er lykkedes at opnå målet med projekterne, og om det vil være muligt at implementere projekterne andre steder.

Beskrivelserne for alle 14 lokale indsatser fra i år kan nu læses på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Her kan man også læse projekter fra tidligere år inden for emner som arbejdsgange, forebyggelse, undersøgelse og behandling, medicinhåndtering, polyfarmaci og patientovergange.

Her kan du læse nyhed om årets første lokale indsatser inden for temaet dysfagi

Her finder du årets udvalgte lokale indsatser indenfor både palliation og dysfagi 

  • Fagligt Forum for Patientsikkerhed byder ind med temaer, som kunne være relevante for Lokale indsatser for patientsikkerhed.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed anmoder om bidrag til Lokale indsatser for Patientsikkerhed. Alle regioner, kommuner og private behandlingssteder har mulighed for at sende projektbeskrivelser ind.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor ikke været en del af de lokale indsatser, men står sammen med repræsentanter fra Fagligt Forum for Patientsikkerhed for at udvælge dem, der har potentiale til inspiration og vidensdeling. Udvælgelsen sker alene på baggrund af tilsendte projektbeskrivelser.
  • Alle projekter, deres faglige indhold og praktiske udførsel er udviklet og/eller gennemført lokalt.
  • I udvælgelsen af de lokale indsatser bliver der blandt andet lagt vægt på, om det er lykkedes at opnå målet med projekterne, og om det vil være muligt at implementere projektet andre steder.