Styrk patientsikkerheden med medicingennemgang hos borgere og patienter

29-08-2022

En gennemgang af medicinen kan gavne patienter og borgere, der bliver behandlet med flere lægemidler ad gangen. Patientsikkerhedsprogrammet ’Medicin uden skade’ har kortlagt 47 projekter med medicingennemgang til inspiration for sundhedsprofessionelle.

 

Webinaret er udskudt

Webinaret den 13. oktober 2022 er udskudt som følge af Folketingsvalget. 

Ny dato kommer snarest muligt. 

En medicingennemgang hos borgere og patienter, der benytter flere lægemidler, kan blandt andet være med til at nedbringe risikoen for alvorlige medicinrelaterede skader.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed har som led i det nationale patientsikkerhedsprogram ’Medicin uden skade’ kortlagt allerede afprøvede processer med medicingennemgang fra hele landet.

Kortlægningen har resulteret i 47 projektbeskrivelser fra både primær og sekundær sektor, der giver et indblik i de medicingennemgangsprojekter, der arbejdes med nationalt.

"Vi ser stadig mange hændelser om medicinering i de rapporterede utilsigtede hændelser. En medicingennemgang kan være med til at nedbringe risikoen for alvorlige, forebyggelige skader. Vi håber, mange vil lade sig inspirere af og genbruge erfaringer fra de allerede eksisterende projekter, som vi nu har samlet her", siger Lena Graversen, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

"Kortlægningen viser, at der løbende og samvittighedsfuldt igangsættes initiativer til at forbedre medicinsikkerheden i kommuner og regioner. Vi skal lære af de fejl, der begås, men i høj grad også af det, der går godt. Når medicingennemgang kombineres med systematiske arbejdsgange ved vi, at det giver færre skader og frigiver ressourcer til andre opgaver", siger Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Bliv inspireret til at arbejde med medicingennemgang

Projekterne er inddelt i kategorierne primær sektor, akutmodtagelse, afdelingsspecifikke, tværsektorielle, screening og redskaber samt Telefarmakologisk Ambulatorium. Det gør det nemt at tilgå de projekter, som er relevant for ens hverdag og dermed lade sig inspirere til at arbejde med medicingennemgang. 

Ved hvert projekt kan man læse om baggrunden for projektet, hvordan medicingennemgangen er foregået, samt hvad der er kommet ud af det.

’Medicin uden skade’ er en del af WHO’s globale indsats Medication Without Harm.

Hør mere om medicingennemgang på webinar den 13. oktober

Den 13. oktober 2022 afholder Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed et webinar, hvor der vil være oplæg om flere af projekterne med medicingennemgang.

Oplæggene vil tage udgangspunkt i de resultater, som er opnået, og hvad der anbefales til andre sundhedsprofessionelle i lignende situationer, der gerne vil arbejde med medicingennemgang.

Se alle projekterne på medicinudenskade.dk her 

Læs mere om webinaret ’medicingennemgang’, og tilmeld dig her