Fokus på patientsikkerhed, september 2021

17-09-2021

Fokus på patientsikkerhed giver dig et indblik i Styrelsen for Patientsikkerheds igangværende nationale patientsikkerhedsindsatser.

Fokus på patientsikkerhed, nr. 5 september 2021

Virtuel temadag med fokus på mødre og nyfødtes patientsikkerhed

17. september er WHO’s Internationale Patientsikkerhedsdag. I år benyttes dagen til at sætte fokus på mødre og nyfødtes patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed markerer dagen med en virtuel temadag om emnet, hvor man i løbet af dagen kan følge med i en række oplæg om bl.a. igangsættelse af fødsler, hjemmefødsler og sikker medicinering af børn.

Læs mere om temadagen

Webinarer om nye regler for journalføring

1. juli trådte en ny bekendtgørelse og fem sektorspecifikke vejledninger om sundhedsfaglig journalføring i kraft. I løbet af efteråret 2021 afholder vi en række webinarer, hvor du kan høre mere om, hvad de nye regler betyder for forskellige faggrupper og ledelser.

Se alle webinarene

Gå hjem-møde om risikosituationslægemidler

7. oktober 2021 kan du deltage i et gratis gå hjem-møde om risikosituationslægemidler i København. En række engagerede sundhedsprofessionelle fra primær og sekundær sektor, både sygeplejersker, farmakonomer og læger, vil fortælle om tiltag, der øger patientsikkerheden.

Læs mere om risikosituationslægemidler

Temadag om medicinhåndtering og patientsikkerhed

3. november 2021 holder Styrelsen for Patientsikkerhed en temadag om patientsikkerhed og medicinhåndtering i København. Du kan bl.a. høre om nye funktioner i FMK, få inspiration fra projekter, der har forbedret patientsikkerheden på medicinområdet, blive præsenteret for læringsmateriale, der hjælper dig til at undgå medicinfejl, når du arbejder med risikosituationslægemidler, og høre om erfaringer fra vores tilsyn.

Se webinaret om temadagen

Ny Dansk Patientsikkerhedsdatabase på vej

Styrelsen for Patientsikkerhed har indledt et omfattende arbejde med at modernisere og effektivisere rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i tæt samarbejde med sundhedsvæsenets repræsentanter.

En ny, mere brugervenlig teknisk platform for rapporteringen af UTH skal bl.a. sikre:

 • Bedre teknisk understøttelse af rapporteringen af UTH
 • Højere datakvalitet og bedre redskaber til analyse
 • Bedre og flere muligheder for datafremstilling
 • Mulighed for at rapportere UTH via mobile enheder
 • Muligheder for vidensdeling i relation til rapportering og sagsbehandling af utilsigtede hændelser

  Løsningen forventes at være klar til brug i starten af 2023.

  Læs mere om den nye patientsikkerhedsdatabase

  Evaluering af pilotprojekt giver input til ny rapporteringsordning for utilsigtede hændelser

  Som en del af projektet "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet" har kommuner og regioner været med til at afprøve et forslag til en ny rapporteringsordning for utilsigtede hændelser. En evaluering af pilotprojektet viser, at rapportører og sagsbehandlere har haft positive erfaringer med at afprøve forslaget til en revideret rapporteringsordning. Tilbagemeldingerne bliver nu brugt til at justere det oprindelige forslag, så det i endnu højere grad understøtter læring af utilsigtede hændelser.

  Læs mere om pilotprojektet

  Advarsel i det Fælles Medicinkort skal nedbringe fejlmedicinering

  Nu får læger en advarsel i det Fælles Medicinkort, hvis de er i færd med at ordinere lægemidlet Methotrexat til behandling af gigt og psoriasis forkert. Fejlmedicinering med Methotrexat kan i yderste konsekvens være dødelig. Fremover vil der være advarsler i Fælles Medicinkort i to situationer, hvor der er særlig risiko for, at der sker fejlmedicinering.

  Det Fælles Medicinkort vil automatisk give en advarsel, hvis en sundhedsprofessionel forsøger at oprette Methotrexat som en såkaldt fritekstordination. Systemet vil desuden give en advarsel, hvis lægemidlet bliver forsøgt oprettet med et doseringsinterval på mindre end 7 dage, da det giver risiko for alvorlig fejlmedicinering.

  Læs mere om advarsler i det Fælles Medicinkort