COVID-19: Styrelsen intensiverer det nære samarbejde i Hovedstaden

29-10-2021

Der er i den seneste tid sket en stigning i smitten i hovedstadsområdet – særligt på den københavnske vestegn. Derfor opruster Styrelsen for Patientsikkerhed nu den tværgående indsats mellem myndigheder og hovedstads-kommunerne og genetablerer i samarbejde med kommunerne Task Force Hovedstaden. Første møde er i dag, fredag d. 29. oktober 2021.

Task Force Hovedstaden blev i sin tid etableret for at sikre en overordnet, strategisk indsats over for smitten med COVID-19 i kommunerne i hovedstadsområdet. Da smitten faldt i forsommeren, blev arbejdet i task forcen sat på pause – men nu bliver arbejdet aktiveret igen.

"Vi har i Styrelsen for Patientsikkerhed løbende haft en tæt og god dialog med kommunerne. Især de kommuner, hvor smitten har været høj. Men den seneste udvikling med stigende smittetal gør, at vi og kommunerne mener, at der igen er behov for en øget tværgående indsats mellem relevante myndigheder og hovedstads-kommunerne. Derfor genetablerer vi Task Force Hovedstaden", siger overlæge Bente Møller, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fokus er især på den københavnske vestegn, hvor smittetallene den seneste tid er steget markant. På første møde, der bliver afholdt i dag, fredag d. 29. oktober, er blandt andet teststrategi, øget vaccinationsudrulning og muligheden for at iværksætte særlige tiltag på dagsordenen.

Styrelsen for Patientsikkerhed leder Task Force Hovedstaden, der består af repræsentanter fra de 17 hovedstadskommuner, Sundhedsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Styrelsen for Forsyningssikkerhed, KL, Region Hovedstaden og politikredsene i området.

Det overordnede formål med Task Force Hovedstaden er at understøtte det strategiske samarbejde på tværs af kommunerne samt at facilitere og operationalisere initiativer i forhold til de specifikke udfordringer, der opleves i hovedstadsområdet.

Task Force Hovedstaden (afløste Task Force Vestegnen) blev oprindeligt nedsat den 2. november 2020 og nedlukket i juni 2021.