Hvad gør et mobilt sundhedsteam for patientsikkerheden, og hvordan gavner en hurtig overflytning unge med paracetamol-forgiftning?

23-11-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har igen i år samlet nye initiativer og projekter fra kommuner og regioner, der har styrket patientsikkerheden lokalt inden for forebyggelse, arbejdsgange, undersøgelse og behandling. Projekterne er udvalgt i samarbejde med Fagligt Forum for Patientsikkerhed og skal bidrage til læring og inspiration på tværs af sundhedsvæsenet.

Nu kan du på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside lade dig inspirere af eksempler på, hvordan kommuner og regioner i hele landet har arbejdet at forbedre patientsikkerheden inden for arbejdsgange, forebyggelse eller undersøgelse og behandling.

De udvalgte projektbeskrivelser henvender sig til alle, der arbejder med forbedringsprojekter og patientsikkerhed i kommuner og regioner. Inden længe vil der også blive udgivet beskrivelser af projekter inden for temaerne medicinhåndtering og patientovergange.

"Først og fremmest en stor tak til alle dem, der har sendt deres projektbeskrivelser ind. Vi har fået mange relevante projekter og initiativer, hvor man har opnået gode resultater til gavn for patientsikkerheden. Alt fra etableringen af et mobilt sundhedsteam til en kommunes sociale tilbud for udviklingshæmmede, til et samarbejde mellem en akutmodtagelse og Børne- og Ungdomspsykiatrien, der med nye procedurer for overflytning af patienter med paracetamol-forgiftning har medført bedre og mere kvalificerede patientforløb," siger overlæge Lena Graversen, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fokus på at kunne implementere projekterne andre steder

Prioriteringen af kommuner og regioners input er foretaget i samarbejde med repræsentanter fra Fagligt Forum for Patientsikkerhed, som er styrelsens faste forum for faglig sparring om læringsaktiviteter.

Der er i udvælgelsen af eksempler på projektbeskrivelser blandt andet lagt vægt på, om det er lykkedes at opnå formålet med projektet, og om det er muligt at implementere projektet andre steder.

De udvalgte eksempler på projektbeskrivelser kan findes på styrelsens hjemmeside, hvor de er inddelt i kategorier og temaer.

Se de nye lokale patientsikkerhedsinitiativer.

Alle projekter fra tidligere års patientsikkerhedsrapporter er også tilgængelige samme sted.

Fakta

  • Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere udgivet en såkaldt patientsikkerhedsrapport hvert år, der samlede op på lokale patientsikkerhedsinitiativer. For at gøre indholdet mere brugbart og anvendeligt til inspiration og vidensdeling ændrede styrelsen sidste år formatet og har igen i år sammen med Fagligt Forum for Patientsikkerhed udvalgt en lang række projekter, der er tilgængelige på stps.dk.
  • De nye udvalgte projekter er gennemført eller igangsat i 2020.