Høj patientsikkerhed på landets COVID-19-test- og vaccinationscentre

08-11-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer på baggrund af i alt 56 sundhedsfaglige tilsyn, at der på landets COVID-19-test- og vaccinationscentre er høj patientsikkerhed og generelt patientsikre arbejdsgange.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i første halvdel af 2021 gennemført hhv. 16 og 40 sundhedsfaglige tilsyn på landets COVID-19-test- og vaccinationscentre.

"COVID-19-test- og vaccinationscentre har spillet en afgørende rolle for Danmarks håndtering af COVID-19-epidemien, og langt størstedelen af befolkningen har været i berøring med centrene. Derfor er det også glædeligt, at vi på baggrund af tilsynene kan konkludere, at patientsikkerheden generelt har været høj", siger overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

På tilsynene var der fokus på dels basale, almene krav til sundhedsfaglig virksomhed, herunder ansvarsforhold, journalføring og hygiejne, dels specifikke forhold vedrørende COVID-19-tests og -vaccinationer. Hos langt de fleste (41) af centrene var der ingen problemer af betydning for patientsikkerheden, mens en mindre del (15) havde mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Der blev ført tilsyn med både private og offentlige, små og store samt mobile og faste centre.

Læs mere om Styrelsen for Patientsikkerheds erfaringer fra tilsynene på COVID-19-testcentre i linket her.

Læs mere om Styrelsen for Patientsikkerheds erfaringer fra tilsynene på COVID-19-vaccinationscentre i linket her.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfaglige tilsyn med alle typer af behandlingssteder i det danske sundhedsvæsen.
  • Det sundhedsfaglige tilsyn er et organisationstilsyn og handler om behandlingssteder, ikke individuelle sundhedspersoner.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte i juni og juli 2021 16 tilsyn med COVID-19-vaccinationscentre.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte fra februar til og med juni 2021 40 tilsyn med COVID-19-testcentre.