Styrelsen for Patientsikkerhed genoptager planlagte tilsyn på områder relateret til COVID-19

23-03-2021

Siden marts 2020 har Styrelsen for Patientsikkerhed suspenderet stikprøvebaserede planlagte tilsyn grundet det øgede pres på behandlingsstederne i forbindelse med COVID-19. Nu genoptages planlagte tilsyn på COVID-19 testcentre.

Sædvanligvis gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed både planlagte og reaktive tilsyn med behandlingssteder i Danmark. Siden marts 2020 har de planlagte tilsyn været suspenderet grundet det øgede pres på behandlingsstederne i forbindelse med COVID-19. Styrelsen har dog i hele perioden fortsat gennemført reaktive tilsyn, dvs. tilsyn på baggrund af bekymringshenvendelser og tilsyn som opfølgning på påbud. Denne praksis fortsætter. Derudover gennemføres planlagte tilsyn på områder relateret til COVID-19, i første omgang på testcentre. Styrelsen vil også kunne gennemføre planlagte tilsyn på andre områder, hvis der findes behov herfor.