Stort it-projekt skal gøre Dansk Patientsikkerhedsdatabase mere brugervenlig og fokusere på videndeling og læring

10-03-2021

I løbet af de næste par år vil Styrelsen for Patientsikkerhed stå i spidsen for et stort it-udviklingsprojekt, der skal modernisere den tekniske del af Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor sundhedspersoner, patienter og pårørende årligt rapporterer over 200.000 utilsigtede hændelser. Ambitionen er at gøre brugen og værdien af databasen endnu bedre til gavn for patientsikkerheden.

I Danmark har vi et unikt landsdækkende system, hvor sundhedspersoner er forpligtigede til at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Samtidig har også patienter og pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser.  Formålet er, at sundhedsvæsenet kan lære af hændelserne og dermed gøre det mere sikkert for den næste patient.

Databasen har eksisteret siden 2004 og var dengang designet til langt færre rapporteringer end i dag, hvor der årligt rapporteres over 200.000 utilsigtede hændelser. Databasen er løbende blevet opdateret, men skal nu undergå en større forandring, så den nye DPSP-løsning kommer på omgangshøjde med it-udviklingen og patientsikkerhedskulturen anno 2020 samt fremtidssikres. 

Projektet vil have fokus på at inddrage de mange forskellige brugergrupper og interessenter, der dagligt bruger systemet, så vi får udviklet en løsning, der understøtter en let og intuitiv indrapportering samtidig med, at den giver gode muligheder for at analysere de utilsigtede hændelser, så vi kan lære endnu mere af dem til gavn for patientsikkerheden.