Hvad har et æggeur med patientsikkerhed at gøre, og hvordan undgår man at spejlvende røntgenbilleder?

15-03-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed har samlet nye initiativer og projekter fra kommuner og regioner, der har styrket patientsikkerheden lokalt inden for forebyggelse, arbejdsgange, undersøgelse og behandling. Projekterne er udvalgt i samarbejde med Fagligt Forum for Patientsikkerhed og skal bidrage til læring og inspiration på tværs af sundhedsvæsenet i hele landet.

Nu kan du på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside lade dig inspirere af cirka 20 nye eksempler på, hvordan kommuner og regioner i hele landet har arbejdet med forebyggelse, arbejdsgange, undersøgelse og behandling.

Der er tale om de tre sidste temaer fra ’Lokale indsatser for Patientsikkerhed’, som er en samling af udvalgte beskrivelser af vellykkede initiativer og projekter, der i 2019 har styrket patientsikkerheden lokalt i landets kommuner og regioner.

"Temaerne denne gang spænder bredt – du kan fx læse om arbejdsgangen på en fødegang, hvor noget så simpelt som et æggeur har lettet arbejdet for social- og sundhedsassistenterne, eller hvordan man sørger for, at røntgenbilleder bliver aflæst korrekt," siger overlæge Lena Graversen, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed og fortsætter:

"Der er tale om både store og små projekter, og det er imponerende, hvordan de ude i kommuner og regioner er kommet i mål med både de små justeringer, der gør en stor forskel, og de helt store projekter, som forbedrer arbejdsgangen på et område. Vi håber, at projekterne kan inspirere til at arbejde videre med læringen lokalt, så patienter på tværs af geografi og område får gavn af de mange gode initiativer."

Fokus på at kunne implementere projekterne andre steder

Prioriteringen af kommuner og regioners input er foretaget i samarbejde med repræsentanter fra Fagligt Forum for Patientsikkerhed, som er styrelsens faste forum for faglig sparring om læringsaktiviteter. I udvælgelsen er der blandt andet lagt vægt på, om det er lykkedes at opnå formålet med projektet, og om det er muligt let at implementere projektet andre steder.

De udvalgte bidrag er på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, hvor de enkelte projekter og initiativer er delt ind i kategorier og temaer, så man nemt kan finde initiativer på lige det område, som er aktuelt for en selv. I januar lancerede vi eksempler indenfor temaerne medicinhåndtering, polyfarmaci og medicingennemgang samt patientovergange, der sammen med de tre nye temaer kan ses på vores hjemmeside.

Se de lokale patientsikkerhedsinitiativer

Fakta

  • Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere udgivet en såkaldt patientsikkerhedsrapport hvert år, der samlede op på lokale patientsikkerhedsinitiativer. For at gøre indholdet mere brugbart og anvendeligt til inspiration og vidensdeling har vi ændret formatet og sammen med Fagligt Forum for Patientsikkerhed udvalgt en lang række projekter, der er tilgængelige på stps.dk.
  • De udvalgte projekter er gennemført eller igangsat i 2019.