Styrelsen for Patientsikkerhed genoptager ældretilsynet

14-06-2021

Nu genoptager Styrelsen for Patientsikkerhed varslingen af de planlagte tilsyn på ældreområdet, der pga. COVID-19 blev aflyst i 2020. Styrelsen forventer at gennemføre 110 planlagte ældretilsyn i 2021.

I 2020 måtte Styrelsen for Patientsikkerhed pga. COVID-19 aflyse de planlagte ældretilsyn. De tilsyn bliver nu genoptaget. Styrelsen forventer, at de første af tilsynene bliver gennemført fra august 2021 og varsler derfor de relevante plejeenheder inden for den nærmeste fremtid. I alt forventer styrelsen at gennemføre 110 ældretilsyn i 2021.

"Vi har på grund af COVID-19 været nødsaget til at aflyse de planlagte ældretilsyn, men vi vurderer nu, at det igen er muligt og sundhedsfagligt forsvarligt at gennemføre tilsyn på ældreområdet. Det skyldes dels de lave smittetal, dels at de fleste ældre er færdigvaccinerede", siger overlæge Charlotte Hjort, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen har under COVID-19-pandemien fortsat gennemført reaktive tilsyn på blandt andet ældreområdet.

Læs mere om ældretilsynet her.