På trods af COVID-19 steg antallet af donortapninger i 2020

15-06-2021

I 2020 foretog landets blodbanker på trods af COVID-19-pandemien flere tapninger end tidligere år. Det viser Styrelsen for Patientsikkerheds nyeste årsrapport over blodområdet.

Styrelsen for Patientsikkerheds årlige rapport over blodområdet viser, at der i 2020 blev foretaget 293.722 donortapninger i Danmark. Det er en lille stigning på 4 % fra 282.480 blodtapninger i 2019 og svarer til cirka 2,3 tapninger per bloddonor.

"Det er positivt, at vi på trods af COVID-19-pandemien fortsat ser en stigning i antallet af donortapninger. Blodet har stor betydning for de patienter, der fx ved behandling for kræft eller operationer har brug for en tranfusion, men bruges også til fremstilling af lægemidler", siger overlæge Bente Møller, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er i 2020 fortsat færre tapninger til blodtransfusioner (-0,78 %), mens der ligesom de forrige år er sket en stigning i antallet af tapninger, hvor blodet bruges til fremstilling af lægemidler. I 2020 var stigningen på 18 %.

30-årsjubilæum

De danske sundhedsmyndigheder har overvåget udviklingen inden for blodområdet siden 1991. Styrelsen for Patientsikkerhed har i anledningen af 30-årsjubilæet indsamlet data for de tre årtier, der i rapporten giver et unikt indblik i den langsigtede udvikling inden for blodområdet. Det fremgår eksempelvis i rapporten, at antallet af tapninger var på sit højeste i 1993 med lidt over 400.000 tapninger.

Siden 2011 har man også registreret antallet af tappede donorer. l rapporten fremgår det, at antallet tidligere har været faldende, mens det de seneste fire år har ligget på et stabilt niveau på omkring 128.000 donorer. I 2020 var tallet 129.284 donorer, som gav blod.

  • Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver hvert år en rapport over, hvordan det står til med blodområdet i Danmark.
  • Formålet med rapporten er at kunne overvåge, planlægge og forbedre strukturen af blodbankvirksomheden i landets fem regioner. Rapporten bruges desuden til at indrapportere de danske aktiviteter til EU-Kommissionens årlige overvågningsprogram.
  • Rapportens data er primært baseret på regionernes oplysninger, som de er forpligtet til at indberette til Styrelsen for Patientsikkerhed.