Ældretilsynet: Få inspiration til at skabe mere selvbestemmelse

29-06-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed samler op på erfaringerne fra 250 tilsyn på ældreområdet i perioden marts 2019 til marts 2021. Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre kvalitet i ældreplejen.

I en ny erfaringsopsamling samler Styrelsen for Patientsikkerhed erfaringerne og resultaterne fra 250 tilsyn på ældreområdet. Ældretilsynet skal understøtte kommunernes arbejde med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Konklusionen på baggrund af de 250 tilsyn er, at det overordnet går godt, men at der er områder, hvor indsatsen i forhold til de ældre borgere kan forbedres.

"Vores ældretilsyn viser, at der er behov for, de ældre borgere bliver sikret selvbestemmelse og mulighed for at fastholde deres egen identitet. Det er vigtigt, at de får understøttet deres livskvalitet og oplevelse af værdighed," siger Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Selvbestemmelse i forbindelse med ældrepleje kan eksempelvis være, at borgerne er med til at bestemme, hvornår de gerne vil stå op, hvornår de vil spise frokost, hvilke aktiviteter de interesserer sig for og får glæde af, men også deres ønsker til livets sidste fase.

De gode eksempler viser vejen

Erfaringsopsamlingen tager udgangspunkt i de mange gode eksempler og metoder, som styrelsen er stødt på i forbindelse med tilsynene. Social- og ældreminister Astrid Krag håber, at erfaringerne fra de tidligere tilsyn kan inspirere: "Man må ikke som ældre opleve at miste selvbestemmelsen i sit eget liv, fordi man får brug for hjælp. Borgerne er eksperter i deres egne liv og i, hvordan hjælpen bedst tilrettelægges, i samspil med deres pårørende og fagligt dygtige medarbejdere. Jeg er glad for, at erfaringsopsamlingen sætter fokus på netop mere selvbestemmelse, og jeg håber, at både medarbejdere og ledere i ældreplejen bliver inspireret til at finde nye gode metoder."

I erfaringsopsamlingen bliver de gode eksempler fra plejeenheder rundt om i landet fremhævet gennem interviews med udvalgte ledere, der har god erfaring med netop at understøtte den ældre borgers selvbestemmelse. I erfaringsopsamlingen er der også mulighed for at læse mere om de fund, læringer og observationer, som styrelsen har identificeret på baggrund af tilsynene.

Erfaringsopsamlingen er inddelt i fire temaer, der har fokus på selvbestemmelse: 'Dokumentation og vidensdeling', 'Forebyggelse af funktionsevnetab', 'Rehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træning' samt temaet 'Livets sidste fase'.

Læs erfaringsopsamlingen for ældretilsynet her

Om ældretilsynet

Ældretilsynet var oprindeligt en 4-årig forsøgsordning, der udsprang af Satspuljeaftalen for 2018-2021, men blev i efteråret 2020 forlænget til også at fungere i perioden 2022-2024. Samtidig blev ældretilsynet styrket med ekstra 3,1 millioner kroner årligt i 2023 og 2024 foruden et nyt udgående rejsehold, som skal hjælpe de plejeenheder, der har fået et påbud fra ældretilsynet. Tilsynets formål er at vurdere den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats efter servicelovens §§ 83 – 87 på ældreområdet.