Sådan rapporteres utilsigtede hændelser i forbindelse med COVID-19-vaccination

29-01-2021

Styrelsen for Patientsikkerhed udsender en guide om, hvordan man rapporterer utilsigtede hændelser (UTH) til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, der opstår i forbindelse med vaccination mod COVID-19.

Antallet af vaccinationer vil stige voldsomt i 2021 i takt med, at danskerne får tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19.

Da der er tale om en national indsats, der skal udføres inden for en kort tidsperiode, er det vigtigt, at der er klare rammer for UTH-rapporteringen. Dette for at sikre, at grundlaget for lærings- og forbedringsindsatser har en tilstrækkelig kvalitet til, at patientsikkerhedsproblematikker kan identificeres. Derfor udsender Styrelsen for Patientsikkerhed en guide til at rapportere utilsigtede hændelser (UTH), som opstår i forbindelse med vaccination mod COVID-19.

Utilsigtede hændelser (UTH) rapporteres i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Se vejledning for at rapportere en utilsigtet hændelse relateret til vaccination mod COVID-19.