Forskning i alternativ behandling modtager støtte

06-12-2021

Tre forskningsprojekter, der skal se på danskernes brug af komplementær og alternativ behandling samt implementere en personorienteret dialog, får nu støtte fra særlige puljemidler fra Finansloven for 2018.

I Finansloven for 2018 blev der afsat 4 millioner kroner til en pulje, der skal støtte forskningsindsatser, som har fokus på at bygge bro mellem konventionelle og alternativ/komplementær behandlingsindsatser. I 2019 blev der bevilliget penge til to projekter, og de resterende 2,5 mio. kr. i puljen udmøntes nu.

Restpuljen blev tidligere i år opslået på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, og ved ansøgningsfristen den 1. oktober 2021 var der kommet 11 ansøgninger. Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af en forskningsfaglig vurdering fra Innovationsfonden valgt at tildele støtte til følgende tre projekter:

  • Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, vil se nærmere på brug af alternativ behandling blandt kræftpatienter samt association med overlevelse efter brystkræft.
  • Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, vil arbejde med udvikling og implementering af personorienteret dialog om komplementær og alternativ behandling i kræftbehandlingsforløb.
  • Statens Institut for Folkesundhed, SDU, vil undersøge brugen af komplementær og alternativ behandling blandt mennesker med kroniske smerter i Danmark.