Temadag: International patientsikkerhedsdag sætter fokus på sikkerhed for mødre og nyfødte

20-08-2021

Hvert år den 17. september afholder World Health Organization (WHO) International Patientsikkerhedsdag. I år er temaet mødre og nyfødtes patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer derfor til en virtuel temadag med relevante oplæg for sundhedsfagligt personale.

Den 17. september er det International Patientsikkerhedsdag. I år er dagen dedikeret til patientsikkerhed for mødre og nyfødte. Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer i den forbindelse til en temadag, der sætter fokus på erfaringer og værktøjer til forbedring af patientsikkerheden for både mødre og nyfødte.

"Med den Internationale Patientsikkerhedsdag fokuserer vi i år på både succeser og udfordringer fra det danske sundhedsvæsen i forhold til graviditet, fødsel og behandling af nyfødte i den første tid. Vi har netop offentliggjort programmet, som indeholder en række fagpersoner inden for området, der tager afsæt i konkrete problemstillinger og deler deres viden og erfaringer med at øge patientsikkerheden for mødre og nyfødte," siger Lena Graversen, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Temadagen byder på sundhedsfaglige oplæg om blandt andet igangsættelse af fødsler, hjemmefødsler og sikker medicinering af børn.

Fra graviditet til den nyfødtes første tid

I løbet af dagen vil en række oplægsholdere fortælle om deres erfaringer med at forbedre patientsikkerheden fra graviditeten over fødslens igangsættelse og til den nyfødtes første tid.

Temadagen henvender sig til sundhedsfaglige, ledere og risikomanagere, der interesserer sig for patientsikkerhed for mødre og nyfødte. Dagen foregår virtuelt den 17. september kl. 9.30-15.35. Tilmelding er ikke nødvendig.

Programmet er sammensat, så det er muligt at gå til og fra oplæg. Oplæggene vil desuden være tilgængelige på styrelsens hjemmeside efterfølgende.

Her kan du se program for dagen og følge oplæggene