COVID-19: Styrelsen for Patientsikkerhed er klar til at understøtte og rådgive kommunerne om håndtering af smitte

12-04-2021

Når kommunerne i dag overtager ansvaret for at lukke dagtilbud, skoler mv., fortsætter Styrelsen for Patientsikkerhed den tætte dialog med dem. Styrelsen er fortsat klar til at understøtte og rådgive kommunerne om håndtering af COVID-19-smitte.

Når modellen for automatisk nedlukning af dagtilbud, skoler mv. træder i kraft, er det kommunerne selv, der skal lukke dagtilbud, skoler mv. Styrelsen fortsætter dog den tætte dialog og er klar til at understøtte og rådgive kommunerne ved udbrud af COVID-19-smitte.

"Det er en klar forudsætning for den generelle åbning i vores samfund, at kommunerne kan reagere hurtigt og præcist, hvis vi ser stigning i smittetallet. Det står Styrelsen for Patientsikkerhed klar til at hjælpe dem med", siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen vil fortsat nøje følge de daglige smittetal og fortsætte den tætte kontakt til de kommuner, der har en testkorrigeret incidens på over 100.

"Styrelsen for Patientsikkerhed står klar til at understøtte og rådgive kommunerne, når de har høje incidenstal eller konkrete smitteudbrud. Vi rådgiver kommunerne om deres håndtering af smitteudbrud, vi bidrager til lokale smitteopsporing, og vi iværksætter særlige indsatser. Og så har vi fortsat en forpligtelse til at påbyde lukning, hvis det skulle vise sig nødvendigt", siger Anette Lykke Petri.

Tæt dialog

Styrelsen rådgiver eksempelvis kommunerne om, hvordan de skal håndtere konkrete smitteudbrud, hvilke værktøjer der kan sættes ind, og om der er behov for et særligt fokus fx hygiejne eller test.

Det er også muligt for styrelsen i samarbejde med kommunerne at iværksætte særlige tiltag – såsom:

  • Øget testindsats
  • Øget smitteopsporing
  • Opsøgende gadeindsatser
  • Målrettet digital kommunikation til borgere
  • Aftale om smitteopsporing/datadeling om smittesituationen med kommunen
  • Samarbejde med lokale organisationer/foreninger
  • Vejledning af detailhandel/virksomheder om afstand, hygiejne, test og isolation
  • Overvågning og analyse af data om smittede.

Læs mere om Styrelsen for Patientsikkerhed indsats i kommunerne.