Fokus på patientsikkerhed, september 2020

17-09-2020

Fokus på patientsikkerhed giver dig et indblik i Styrelsen for Patientsikkerheds igangværende nationale patientsikkerhedsindsatser.

Fokus på Patientsikkerhed, nr. 3 september 2020

Temadag om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19 

I dag, på WHO’s Internationale Patientsikkerhedsdag, afholder vi fra 9.30-15.30 en virtuel temadag om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19-pandemien. Oplægsholderne er repræsentanter fra forskellige grene af sundhedsvæsenet, og fokus for dagen er at drøfte og dele de erfaringer, sundhedsvæsenet har gjort sig i løbet af foråret og sommeren. Vi indleder dagen med at fortælle om de mønstre og tendenser, vi i styrelsen har kunnet se i utilsigtede hændelser relateret til COVID-19. Deltagelse kræver ingen tilmelding.

Du kan se med på temadagen på stps.dk

Vidensopsamling om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19 

I forbindelse med vores temadag om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19 udgiver vi en vidensopsamling, der samler op på, hvad vi ved indtil nu. Her kan du bl.a. læse mønstre og tendenser i UTH’er relateret til COVID-19. Du kan også læse, hvad det betyder for ledelsen på et sygehus pludselig at skulle stille om til kriseorganisering, hvordan ansatte i sundhedsvæsenet kan støtte hinanden i en ekstraordinær tid, og hvordan forebyggelse af tryksår under en pandemi er relevant for både patienter og personale.

Læs vidensopsamlingen om sikkerhed under COVID-19

Styrelsen for Patientsikkerheds opgaver under COVID-19

Siden starten af 2020 har vi i Styrelsen for Patientsikkerhed arbejdet intenst med COVID-19. Coronaopsporing kontakter personer, som har fået påvist COVID-19 og hjælper med at opspore nære kontakter. Udbrud håndteres i tæt samarbejde med de kommuner, hvor smitten bryder ud, med målrettede lokale tiltag. Hotline rådgiver sundhedsfaglige medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet. 

Læs om Styrelsen for Patientsikkerheds opgaver under COVID-19

Hvornår må man afvise en utilsigtet hændelse?

Sagsbehandlere i regioner, kommuner og på privathospitaler analyserer og vurderer mange utilsigtede hændelser rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Det er vigtigt, at utilsigtede hændelser ikke afvises på et forkert grundlag. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med regioner og kommuner præciseret, hvornår en rapporteret hændelse kan afvises. På vores hjemmeside kan du læse mere om, hvornår en sagsbehandler kan afvise en utilsigtet hændelse. Her kan du også downloade en pjece om emnet.

Læs mere om kriterier for at afvise utilsigtede hændelser 

Hvem kan få adgang til oplysninger fra en utilsigtet hændelse? Ny guide hjælper til at træffe beslutningen

Sundhedspersoner skal have fuld tillid til, at en rapporteret utilsigtet hændelse udelukkende bliver brugt til læring. Så hvornår kan en patient, en anden myndighed, en journalist eller andre få oplysninger fra en utilsigtet hændelse? Det hjælper en ny guide fra Styrelsen for Patientsikkerhed med at beslutte.

Læs om guiden om adgang til utilsigtede hændelser 

Telemedicin ny hovedgruppe i Dansk Patientsikkerhedsdatabase 

Telemedicin fylder stadig mere i det danske sundhedsvæsen, og der er et stigende behov for at kunne rapportere utilsigtede hændelser med telemedicin i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Fra 1. september 2020 er det blevet muligt at vælge Telemedicin, fx apps, hjemmesider og måleudstyr som hovedgruppe i DPSD.

Læs mere om rapportering af utilsigtede hændelser med telemedicin 

Ny bekendtgørelse om journalføring på vej

Patientjournalen er det centrale redskab til kommunikation mellem sundhedspersoner, og en god journalføringspraksis er afgørende for patientsikkerheden. Samtidig skal journalføring være et håndterbart redskab for sundhedspersoner. Arbejdet med en ny journalføringsbekendtgørelse er godt undervejs, og den 28. august holdt Styrelsen for Patientsikkerhed en workshop, hvor en bred kreds af interessenter gav input til arbejdet.

Læs om arbejdet med den nye journalføringsbekendtgørelse

Vigtigt med tidlig opsporing af gulsot hos spædbørn

Mange spædbørn får gulsot, og for de fleste er det uproblematisk og går over af sig selv. Men for enkelte kan det udvikle sig alvorligt, hvis man ikke reagerer i tide.

Læs mere om tidlig opsporing af gulsot hos spædbørn

Ny applikation giver information om interaktioner med kræftlægemidler

Nye lægemidler på kræftområdet kombineret med patienter, som har en stigende alder, flere diagnoser og mange behandlinger gør, at patienternes samlede medicinering er stigende i omfang og kompleksitet. Der er set flere utilsigtede hændelser med alvorlige bivirkninger til lægemidler, hvor der ikke har været tilstrækkelig opmærksomhed på eller overblik over interaktioner mellem kræftlægemidler og patientens øvrige medicin.

Klinisk Farmakologisk Afdeling har i samarbejde med Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital udviklet applikationen OncoMed.dk, der giver vejledning i lægemiddelinteraktioner mellem kræftlægemidler og anden medicin. OncoMed.dk skal ses som et supplement til Lægemiddelstyrelsens Interaktionsdatabasen.dk.

Læs mere om kræftlægemidler og interaktioner på OncoMed.dk