Lær af erfaringerne med COVID-19 i sundhedsvæsenet

18-09-2020

Styrelsen for Patientsikkerheds nye udgivelse "Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter" sætter fokus på læringen af utilsigtede hændelser og danske sundhedspersoners erfaringer under COVID-19.

I en hverdag, der under COVID-19 for de fleste aktører i sundhedsvæsenet har været helt anderledes, har der været brug for nye tiltag og løsninger. Det er blevet til mange gode erfaringer, som Styrelsen for Patientsikkerhed nu har samlet nogle af i udgivelsen "Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter".

"COVID-19 har krævet rigtig meget af hele sundhedsvæsenet, og både sundhedspersoner og patienter har stået over for mange benspænd og udfordringer. Men vi har også fået en masse erfaringer, som vi allerede nu kan lære af og bruge, så vi fortsat står stærkt i håndteringen af COVID-19 i Danmark", siger overlæge Lena Graversen, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

"Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter" er udgivet i anledningen af WHOs internationale patientsikkerhedsdag d. 17. september 2020, som Styrelsen for Patientsikkerhed også markerede med en gratis online temadag, hvor sundhedspersoner, der har bidraget til udgivelsen, holdt oplæg.

Utilsigtede hændelser under COVID-19

I "Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter" kan du læse om de mønstre og tendenser, der har vist sig ved analyser af rapporterede utilsigtede hændelser relateret til COVID-19.

Rapporteringsordningen har eksempelvis belyst nogle udfordringer med at få diagnosticeret andre sygdomme end COVID-19. Den og andre indsigter fra de utilsigtede hændelser har bidraget til, at sundhedspersonerne løbende har haft mulighed for at udvikle og implementere tiltag for at imødekomme udfordringerne. Og det er netop disse konkrete erfaringer, vi skal dele og lære af.

Du kan læse mere om utilsigtede hændelser under COVID-19 på side 4-9 i udgivelsen her

Sundhedspersoners beretninger

I udgivelsen kan du også læse en række beretninger fra aktører i det danske sundhedsvæsen.

Læge Louise Lauridsen fortæller eksempelvis om, hvordan det var at arbejde som sundhedsperson under COVID-19. Mens Mia Kristina Hansen, Landsforeningen for psykisk sundhed (SIND), giver et indblik i, hvordan COVID-19 har påvirket psykisk sårbare borgere.

Læs flere beretninger om COVID-19 sundhedsvæsenet på side 10-24 i udgivelsen her