COVID-19 Værd at vide om besøgsrestriktioner og besøgsforbud

15-09-2020

De stigende smittetal medfører en øget risiko for smitte i plejesektoren. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed i en række kommuner udstedt påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på plejehjem, i plejeboliger, på aflastningspladser og/eller på sygehuse og klinikker.

Smittetallet stiger, og mens det tidligere især var unge og yngre voksne, der blev smittet, har smitten nu spredt sig til alle aldersgrupper. For at minimere smitten blandt ældre og sårbare har Styrelsen for Patientsikkerhed i en række kommuner udstedt enten et påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på plejecentre. Det har betydning for både de ældre og deres pårørende.

"Et besøgsforbud er et alvorligt indgreb i privatlivet, som både de ældre og deres pårørende bliver påvirket af. Derfor skal det kun benyttes, når det er absolut nødvendigt. Det er vi i Styrelsen for Patientsikkerhed meget opmærksomme på", siger Anette Lykke Petri, overlæge og konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er kun, Styrelsen for Patientsikkerhed, der kan udstede påbud om besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på plejehjem og sygehuse m.v. Den lokale myndighed og de pågældende institutioner skal herefter implementere restriktionerne eller forbuddet i henhold til den tekst, der fremgår af påbuddet.

Besøgsrestriktioner

Besøgsrestriktioner kan eksempelvis betyde, at besøg skal foregå udendørs. Besøgsrestriktionerne bliver af Styrelsen for Patientsikkerhed udformet ud fra den gældende lovgivning efter en konkret vurdering af den aktuelle situation. Styrelsen for Patientsikkerhed overvejer bl.a. at bruge påbud om besøgsrestriktioner, hvis en kommunes smittetal er stigende, eller hvis der er smitteudbrud, som skal inddæmmes.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på nuværende tidspunkt udstedt påbud til en række kommuner i hovedstadsområdet, inklusiv Københavns Kommune, om besøgsrestriktioner.

Besøgsforbud

Hvis der på et plejecenter eller på en sygehusafdeling er registreret et udbrud med én eller flere smittede, kan det for at inddæmme smitten og – dermed beskytte beboerne eller patienterne – være nødvendigt for Styrelsen for Patientsikkerhed at udstede et besøgsforbud. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke må være besøg. Der er dog enkelte undtagelser: Den nærmeste pårørende må fortsat gerne komme på besøg, ligesom der må aflægges besøg i kritiske situationer. Desuden kan der stadig leveres serviceydelser på stedet, f.eks. må en fodterapeut, der skal foretage en nødvendig behandling, gerne komme ind på plejehjemmet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på nuværende tidspunkt udstedt besøgsforbud til enkelte plejecentre i bl.a. hovedstadsområdet pga. udbrud, hvor flere beboere er blevet smittet.