Lægevagter og 1813 kan med fordel øge fokus på ledelsesansvar og journalføring

27-10-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2019 ført sundhedsfaglige tilsyn med lægevagter og akuttelefonen 1813. Resultaterne fra de 18 tilsyn understreger, at der er behov for et tydeligt ledelsesansvar og for øget fokus på journalen som centralt værktøj til kommunikation mellem sundhedspersoner.

I 2019 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed i alt 18 sundhedsfaglige tilsyn med lægevagter og akuttelefonen 1813. Der var tale om planlagte, varslede tilsyn i alle fem regioner, som omfattede telefonvisitationer, konsultationer og udkørende funktioner. 800 journaler blev gennemgået i forbindelse med tilsynene. Tilsynene viste behov for tydeligt ledelsesansvar og bedre journalføring.

"Det er helt afgørende, at det er let at danne sig et overblik over en patients behandling, når mange sundhedspersoner er tilknyttet en funktion, som det fx gør sig gældende i lægevagter og akuttelefonen 1813. Her bliver journalen et centralt værktøj til overlevering af oplysninger. Langt de fleste journaler var i orden, men vi så også mangler. Det var for eksempel i patienternes sygdomshistorie, ligesom teksten i enkelte journaler var så kortfattet, at den ikke indeholdt den nødvendige information," forklarer overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Større fokus på ansvarsfordeling og ledelsesansvar

Styrelsens tilsyn viste også, at der i lægevagterne og akuttelefonen 1813 skal være fokus på beskrivelser af ansvarsfordeling mellem den enkelte sundhedsperson og ledelsen.

"I flere tilfælde er der hurtigt og effektivt blevet rettet op på mangler, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose ledelserne flere steder, der undervejs har taget drøftelser og fund til sig," siger Charlotte Hjort og fortsætter:

"Der må ikke være tvivl om, at ledelsen har det overordnede ansvar for, at de tilknyttede læger og andre sundhedspersoner har de nødvendige rammer og muligheder for at udføre arbejdet patientsikkert."

Læs mere om erfaringerne fra det sundhedsfaglige tilsyn med lægevagter og akuttelefonen 1813

  • Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2019 gennemført 18 planlagte, sundhedsfaglige tilsyn med lægevagter og akuttelefonen 1813.
  • Tilsynene blev gennemført ud fra målepunkter, der er udarbejdet i samarbejde med områdets interessenter.
  • Tilsynene havde fokus på ansvars- og kompetenceforhold, håndtering af kørsel og transport, journalføring, behandling med afhængighedsskabende lægemidler og antibiotika samt identifikation af patienter.
  • Tilsynene viste, at der var behov for fokus på tydeligt ledelsesansvar og for øget fokus på journalen som centralt værktøj til kommunikation mellem sundhedspersoner.