COVID-19: Sundheds- og ældreministeren forstærker smitteopsporingen

30-10-2020

Sundheds- og Ældreministeren har besluttet at forstærke kapaciteten i smitteopsporingen, så den kan håndtere op til 3.000 nysmittede pr. dag. Det er en markant udvidelse af den nuværende indsats, som allerede omfatter mange hundrede ansatte.

"At få smittekæderne brudt er helt essentielt og det kræver et samspil mellem borgerne og myndighederne så opsporingen kan forløbe så smidigt som muligt. Med stigende smittetal har vi en stor fælles opgave foran os. Derfor er det vigtigt, at vores kapacitet løbende forøges, så vi hele tiden er på forkant med udviklingen," siger Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Siden juni har der været oprettet en smitteopsporingsenhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, der med støtte fra den Nationale Operative Stab under Rigspolitiet arbejder med at tilbyde støtte med kontaktopsporing af nære kontakter. Hver dag bistår kontaktopsporingsenheden i Jonstruplejren Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporingsarbejdet og særligt med at opspore nære kontakter til de smittede, som styrelsen har været i kontakt med.

Det er medarbejdere fra politiet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, der sammen med eksterne vikarer udgør kontaktopsporingsenheden. For at mindske smitten skal nære kontakter til en smittet testes og selvisolere sig, indtil testresultatet foreligger.

"Kontaktopsporingsenheden bliver hele tiden tilpasset til smittetallene. Det betyder, at vi nu igen udvider kapaciteten markant, så vi får endnu flere folk ved telefonerne. Det er vigtigt, at både smittede og nære kontakter bliver orienteret grundigt om, hvad der gælder, når man er smittet eller har været tæt på en smittet, så man kan gå i selvisolation og blive testet.  Det er et fælles ansvar, vi som borgere og myndigheder skal løfte i fællesskab", siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

  • For at mindske smitten med ny coronavirus bliver der i samarbejde med de smittede foretaget smitteopsporing, når en person testes positiv for Covid-19.
  • Nære kontakter vil typisk være dem, som man bor sammen med, eller som er nære kolleger på arbejdet med. Personer i den øvrige omgangskreds kan imidlertid også være omfattet. Det gælder selv om man har overholdt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne.
  • Udgangspunktet er, at den smittede bliver kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed inden for 24 timer efter, at styrelsen har modtaget besked om et positivt testsvar. Ud fra den samtale starter opsporingen af de nære kontakter.
  • Hvis du er smittet, så kontakt Coronaopsporingen på tlf. 32 32 05 11. Kan du se, at du er blevet ringet op, eller har modtaget en besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed, må du meget gerne ringe tilbage.
  • Sundhedsstyrelsens program for smitteopsporing af nære kontakter

Yderligere oplysninger

Enhedschef (konst.) Torsten Larsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, 50 88 75 90, tobl@stps.dk