COVID-19 Påbud ved incidenstal på over 40 og aktiv smitte blandt mink

23-10-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udstedt påbud om hhv. besøgsrestriktioner og besøgsforbud til Region Nordjylland og en række jyske kommuner, hvor der både er konstateret aktiv smitte med COVID-19 blandt mink og et incidenstal på over 40.

Brønderslev, Ringkøbing-Skjern, Thisted, Frederikshavn, Aalborg, Jammerbugt og Hjørring har i dag fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre besøgsforbud på plejecentre mv. Kommunerne har i den seneste uge haft et incidenstal på over 40, og der er samtidig konstateret aktiv smitte blandt minkbesætninger på minkfarme, hvor minkbesætningen endnu ikke er slået ned.

Region Nordjylland har ligeledes af Styrelsen for Patientsikkerhed fået et påbud om besøgsrestriktioner. Påbuddet omhandler regionens hospitaler, klinikker mv. og er rettet mod de seks nordjyske kommuner, der har fået et påbud om besøgsforbud.

"Påbuddet om besøgsforbud i Brønderslev, Ringkøbing-Skjern, Thisted, Frederikshavn, Aalborg, Jammerbugt og Hjørring er givet ud fra et forsigtighedshensyn. Vi vil gerne forsøge at undgå, at de høje smittetal, vi ser i de syv kommuner, spreder sig til ældre og udsatte borgere," siger overlæge Anne Hempel-Jørgensen, sektionsleder i Tilsyn og Rådgivning Nord.

Om besøgsforbud

Påbuddene om besøgsforbud på kommunens plejecentre betyder, at der som udgangspunkt er lukket for besøg, men at en beboer kan få en fast nærmeste pårørende, der må besøge. Det er også tilladt at få besøg ved kritiske situationer.

Forbuddet påvirker ikke beboernes mulighed for at tage på besøg eller lignende uden for plejecentret mv.

Påbuddet gælder med øjeblikkelig virkning. Styrelsen for Patientsikkerhed følger situationen tæt og vil løbende vurdere, om et påbud skal ophæves. Senest den 23. november afgør Styrelsen for Patientsikkerhed, om påbuddene skal forlænges eller ophæves. 

Se Styrelsen for Patientsikkerheds liste over aktuelle besøgsrestriktioner og -forbud her.