COVID-19: Smitte blandt medarbejdere på minkpelserier

17-11-2020

Den seneste uge er konstateret over 200 tilfælde af smitte med COVID-19 blandt medarbejdere på 6 minkpelserier i Danmark.

I øjeblikket arbejder Styrelsen for Patientsikkerhed på at bryde smittekæderne, så smitten ikke spredes yderligere. De seks minkpelserier med smittede medarbejdere ligger i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

"For at bryde smittekæderne har Styrelsen for Patientsikkerhed ud over den vanlige smitteopsporing også ydet sundhedsfaglig rådgivning til de seks pelserier, hvor der er konstateret smitte med COVID-19 blandt medarbejdere," siger overlæge Charlotte Hjort, enhedschef i Tilsyn og Rådgivning Nord.