Vedrørende kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed om risikofyldt adfærd

24-03-2020

Information om kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed om risikofyldt adfærd.

Efter hasteloven kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede påbud om tvangsmæssig undersøgelse, indlæggelse, isolation eller behandling af enkeltpersoner. For at sikre, at styrelsen kan få viden om sager, hvor der kan være behov for at udstede et sådant påbud for at forebygge og inddæmme spredning med COVID-19 etablerede styrelsen en mulighed for at "anmelde" potentielle sager via et link på styrelsens hjemmeside.

Efter aftale med sundheds- og ældreministeren er der nu lukket ned for muligheden for på styrelsens hjemmeside at "anmelde" risikofyldt adfærd hos andre borgere med henblik på overvejelser om udstedelse af eventuelt påbud til enkeltpersoner. Det er dog fortsat afgørende, at sundhedspersoner, der oplever risikofyldt adfærd nemt og enkelt kan kontakte styrelsen. Myndigheder, sygehuse, plejehjem, bosteder m.v. kan i stedet kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 72 28 66 00.

Du kan læse mere om styrelsens praksis her