Styrelsen for Patientsikkerhed suspenderer tilsyn pga. COVID-19

06-03-2020

Suspenderingen sker for at imødekomme et forventet øget pres på behandlingsstederne pga. de nye krav fra Sundhedsstyrelsen til personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter.

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at suspendere de stikprøvebaserede planlagte tilsyn. Det sker på baggrund af de nye krav fra Sundhedsstyrelsen om, at personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra et af de særlige risikoområder for smitte med COVID-19.

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker at imødekomme et muligt ekstra pres på landets behandlingssteder som følge af, at noget af personalet på behandlingsstederne kan ende med at skulle blive hjemme fra arbejde i to uger. Derfor suspenderes de stikprøvebaserede tilsyn, der var planlagt til at blive gennemført i marts.

”Vi ringer ud til de behandlingssteder, som skulle have besøg i marts. Vi sender også et brev til behandlingsstederne om, at det planlagte tilsyn er aflyst. Ønsker behandlingsstedet det planlagte tilsyn gennemført alligevel, kommer vi selvfølgelig som varslet” udtaler Charlotte Hjort, der er overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er endnu ikke besluttet, om styrelsen kommer ud på nye varslede tilsyn på de pågældende behandlingssteder, når situationen er normaliseret.

Styrelsen gennemfører fortsat tilsynsbesøg på baggrund af bekymringshenvendelser og tilsyn som opfølgning på påbud.

Læs Sundhedsstyrelsens nye krav til personale på sundheds- og ældreområdet

Læs om risikoområder for smitte med COVID-19