Malling Skole lukker midlertidigt efter to tilfælde af coronasmitte

10-03-2020

Efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed lukker Malling Skole midlertidigt. Det sker for at hindre smittespredning af COVID-19 (coronavirus) blandt skolens elever og medarbejdere.

Malling Skole syd for Aarhus har efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed valgt at lukke midlertidigt for at hindre smittespredning blandt elever og medarbejdere. Elever fra skolen bør desuden ikke samles i større grupper uden for skolen. Beslutningen er truffet, efter at der er konstateret to smittetilfælde blandt skolens elever. Styrelsen for Patientsikkerhed kender smittekilderne, og der er ikke tale om, at de to smittede har smittet hinanden. Smitten kan spores direkte tilbage til et udenlandsk risikoområde.

Klassekammerater til de smittede samt enkelte lærere er allerede blevet eller vil blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed og sat i frivillig hjemmekarantæne.

Øvrige elever og alle andre, der har været på skolen i perioden siden 6. marts, bør være opmærksomme på symptomer på coronavirus. Hvis man har feber, hoste eller åndenød, skal man ringe til egen læge eller vagtlægen og oplyse, at man har været på Malling Skole i samme tidsrum som personer smittet med coronavirus.

Man skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som vil være særligt udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Information om COVID-19 (coronavirus) findes på coronasmitte.dk