COVID-19: I denne uge er inddæmningsstrategien erstattet af en afbødningsstrategi

15-03-2020

Sundhedsmyndighedernes inddæmningsstrategi er i denne uge erstattet af en afbødningsstrategi, hvilket bl.a. betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke længere opsporer og karantænesætter personer, der har været i kontakt med smittede.

Ny information til pårørende, personale og arbejdsgivere i sundheds- og ældresektoren fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har i dag d. 15. marts præciseret et afsnit om smitteopsporing af COVID-19 i retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. Her beskrives bl.a., at den behandlingsansvarlige læge skal informere og instruere patienterne og pårørende i, at nære kontakter skal udvise skærpet opmærksomhed på, om de udviser symptomer.

Den behandlingsansvarlige læge kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed ved tvivl om informationspligten

Den behandlingsansvarlige læge kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 72227428.

Se Sundhedsstyrelsens præcisering ”Håndtering af COVID-19: Rådgivning vedrørende nære kontakter”