COVID-19: Tilsyn, varslinger og høringer i april måned er aflyst

19-03-2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at aflyse alle planlagte tilsynsbesøg i april måned. Aflysningen sker for at imødekomme et øget pres på behandlingsstederne pga. corona-situationen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at aflyse alle planlagte tilsynsbesøg i april måned – både sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsyn. Tilsyn som opfølgning på påbud gennemføres heller ikke. Der vil heller ikke blive varslet nye tilsyn. Møder i arbejdsgrupper vedr. målepunkter udsættes, og der vil ikke blive sendt nye målepunkter i høring.

Styrelsen vil dog fortsat reagere på bekymringshenvendelser. I den forbindelse kan der blive gennemført tilsyn, hvis det vurderes, at behovet er akut.

"Vi aflyser tilsynene i april. Vi varsler heller ikke tilsynsbesøg på behandlingssteder i april måned af samme årsag. Vi sender aflysningsbreve ud til de behandlingssteder, som skulle have haft besøg af os i april,” siger overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Charlotte Hjort.

Yderligere aflysninger kan blive nødvendige. Styrelsen følger corona-situationen og vurderer løbende dette. Hvorvidt styrelsen kommer ud på nye varslede tilsyn på de pågældende behandlingssteder vil blive vurderet, når tingene normaliserer sig.