Temadag: Patientsikkerhed under COVID-19

05-05-2020

Hvad sker der med patientsikkerhedsarbejdet, når sundhedsvæsenet sættes i kriseberedskab? Og hvordan kan vi bruge vores erfaringer fra COVID-19-pandemien? På WHO’s Internationale Patientsikkerhedsdag d. 17. september inviterer Styrelsen for Patientsikkerhed til temadag om patientsikkerhed under COVID-19-pandemien.

17. september 2020 er WHO’s Internationale Patientsikkerhedsdag. Styrelsen for Patientsikkerhed markerer det med en temadag om erfaringer fra arbejdet med patientsikkerhed under COVID-19-pandemien. Temadagen henvender sig til ledere, risikomanagere og andre sundhedspersoner, der beskæftiger sig med patientsikkerhed.

På temadagen vil fokus være på, hvad vi i det danske sundhedsvæsen har lært af den ekstraordinære situation, og hvordan de succeser og udfordringer, vi har oplevet, kan bruges til at øge sikkerheden for patienter og sundhedspersonale fremover.

Afhængig af situationen til september vil temadagen eventuelt blive afholdt som webinar.

Sæt kryds i kalenderen 17. september, så vi sammen kan markere dagen og lære af hinanden. Mere information følger.