Interessentworkshop om journalføringsbekendtgørelsen afholdes i august

25-05-2020

I arbejdet med at revidere journalføringsbekendtgørelsen havde Styrelsen for Patientsikkerhed planlagt en interessentworkshop i juni. På grund af COVID-19 er workshoppen udskudt til august.

Styrelsen for Patientsikkerhed har udskudt en interessentworkshop i forbindelse med arbejdet om revidering af journalføringsbekendtgørelsen til d. 28. august på grund af COVID-19.

Relevante interessenter bliver inviteret til workshoppen i midten af august. Her vil også fremgå en dagsorden for workshoppen.

Styrelsen for Patientsikkerhed er formand for arbejdet med at omsætte anbefalingerne fra arbejdsgruppen for journalføring.