COVID-19-positive kan få hjælp til og vejledning om kontaktopsporing

14-05-2020

Sundhedsstyrelsen har i dag udsendt en retningslinje om smitteopsporing af nære kontakter, som har til formål at reducere COVID-19-smitte i samfundet. Smittekæder skal brydes ved hjælp af massiv testning, opsporing af nære kontakter og isolation af COVID-19-positive. Den Myndighedsfælles Hotline og Styrelsen for Patientsikkerhed tilbyder i samarbejde COVID-19-positive vejledning og hjælp i forhold til at opspore nære kontakter.

Den Myndighedsfælles Hotline og Styrelsen for Patientsikkerhed står klar til at vejlede og bistå COVID-19-positive med at opspore nære kontakter.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvaret for den sundhedsfaglige supervision af hotlinen, og styrelsen rådgiver endvidere praktiserende læger, der skal tage den indledende snak med den COVID-19-positive.

COVID-19-positive kan kontakte deres praktiserende læge, som vil vejlede om selvisolation og opsporing af nære kontakter. Lægen vil også gøre den COVID-19-positive opmærksom på muligheden for hjælp til kontaktopsporingen gennem Den Myndighedsfælles Hotline.

Har man brug for hjælp til kontaktopsporing, kan man kontakte hotlinen på 70 20 02 33.

Læs mere om opsporing af nære kontakter hos Sundhedsstyrelsen.

  • Ny retningslinje har fokus på at stoppe smittekæder gennem massiv testning, opsporing af nære kontakter og isolation af COVID-19-positive. COVID-19-positive opfordres til at informere nære kontakter, så disse kan blive testet. Hvis man som COVID-19-positiv har behov for vejledning om eller hjælp til kontaktopsporing, kan man få det ved henvendelse til Den Myndighedsfælles Hotline.
  • Som COVID-19-positiv kan man selv kontakte hotlinen, få en pårørende til det eller give samtykke til, at den praktiserende læge beder hotlinen om at tage kontakt.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed har ansvaret for oplæring af hotline-medarbejderne og er sundhedsfaglig backup til hotlinen.
  • Praktiserende læger, der skal tage den indledende snak med COVID-19-positive om kontaktopsporing, kan få rådgivning om dette ved at ringe til Styrelsen for Patientsikkerheds hotline for myndigheder og personale på sundheds-, ældre- og socialområdet på 70 20 02 66.
  • COVID-19-positive kan ringe til Den Myndighedsfælles Hotline på 70 20 02 33. Hotlinen har åben kl. 8-20 på hverdage og 10-17 i weekenden.